«Мой О!» тиркемеси

banner_myo_2.png
Тарифтер менен кызматтарды башкаруу, тѳлѳмдѳрдү ылдам жана комиссиясыз ишке ашыруу, товарлардын каталогдорун кѳрүп, O!Store! дүкѳндѳрүнѳ тапшырыктарды жолжоболоштуруу, жана башка кѳптѳгѳн иш –аракеттер – бир эле «Мой О!» функционалдык тиркемесинде.

«Мой О!» — бул О! абонентинин ѳздүк кабинети, «О!Деньги» ыӊгайлуу капчыгы, 24/7 онлайн-колдоо жана башка пайдалуу мүмкүнчүлүктѳр!

О! абонентинин ѳздүк кабинети

Тѳмѳнкүдѳй мүмкүнчүлүктѳрдү берген, байланышты башкаруунун жѳнѳкѳй жана ылдам ыкмасы:

 • Сарптоолорду кѳзѳмѳлдѳѳ;
 • Кызматтарды кошуу/ѳчүрүү;
 • Тарифтик планды ѳзгѳртүү;
 • Калган гигабайттар менен мүнѳттѳрдү текшерүү;
 • Детализацияны карап чыгуу;
 • Сүйүктүү телеканалдарды камтыган ТВ-топтомдорду тандоо жана кошуу.
 • «О!Деньги» электрондук капчыгы

  Сиздин смартфонуӊуздагы тѳмѳнкүдѳй мүмкүнчүлүктѳрдү берген ишенимдүү жана ыӊгайлуу тѳлѳмдүк кызмат:

 • Коммуналдык кызматтар, интернет, мобилдик байланыш, онлайн-оюндар жана 300дѳн ашуун сервис үчүн тѳлѳмдѳрдү ишке ашыруу;
 • «Народный» жана «Globus» супермаркеттер түйүнүндѳ сатып алууларды тѳлѳѳ;
 • Тѳлѳмдѳрдү ишке ашыруу же балансты толуктоо үчүн банк картасын пайдалануу.
 • Элкарт картасынан акча каражатын чыгаруу.
 • Электрондук капчык кантип толукталат?

 • О! тейлѳѳ кеӊселеринде — комиссиясыз;
 • Ѳлкѳ боюнча О! фирмалык терминалдарынын кеӊири түйүнүндѳ (жайгашуу картасы тиркеменин ѳзүндѳ жеткиликтүү) — комиссиясыз;
 • Terem Pay терминалдар түйүнүндѳ — комиссиясыз;
 • Quick Pay терминалдар түйүнүндѳ — 20 сомго чейин (толуктоо суммасына жараша).

Муну менен бирге, «Мой О!» — бул 24/7 кылдат техникалык колдоо, тиркемеден чыкпай туруп, товарлардын каталогдорун кѳрүү жана O!Store! дүкѳндѳрүнѳ тапшырыктарды жолжоболоштуруу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле акциялар менен пайдалуу сунуштар тууралуу маалымат алуу мүмкүндүгү.

«Мой О!» жүктѳѳ.

«О!Деньги» кызматы ОсОО «Грин Телеком Сервис» тарабынан кызматтардын жеткиликтүү тизмесинин алкагында кѳрсѳтүлѳт. КРУБ лицензиялары: №2021030817, №3022030817.