Кол түрүндө тескөөлөр

Кол түрүндө тескөөлөр

Смартфонду тескөөлөгөн оңой!

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Другие сети/Еще  - Мобильные сети - Точки доступа (APN)  бөлүгүн тандаңыз жана жогорку жактагы оң бурчундагы «+» иконканы басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа жеAPN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default 

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырыңыз.

Кирүү түйүнүн толугу менен сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна кириңиз. Настройки - Сотовая связь тандаңыз – Сотовые данные пунктунда Вкл. күйгүзүп -  Параметры данных - Сотовая сеть передачи данных пунктун тандаңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

Сотовые данные:

 • APN: internet

 • Имя пользователя: толтурбаңыз

 • Пароль: толтурбаңыз

Nokia Asha

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Конфигурация – Личные конфигурации бөлүгүн тадаңыз. Сол жактагы төмөнкү бурчтагы иконка функциясын басып, Добавить новые опциясын, андан кийин Интернетти тандаңыз.

Андан кийин жазабыз:

Имя учетной записи: O!

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырабыз.

Конфигурация бөлүмүнө кайтабыз, андан кийин Стд. параметры конфигурации, андан кийин керектүү SIM-картаны – андан кийин Интернет – выбрать О! тандайбыз. 


Nokia OC Symbian (Anna, Belle)

Телефондун менюсуна кириңиз, андан кийин Параметры - Связь - Параметры - Сетевые пункты назначения - Функции - Новый пункт назначения - Имя пункта назначения: O! – OK. Глобус белгисин тандаңыз – О!го кирүүгө түзүлгөн түйүндү тандаңыз,  «+» басыңыз, андан кийин Автоматически искать точки доступа? Пунктун басыңыз. Нет басыңыз, андан кийин Мобильные данные чыгат – андан кийин Имя точки доступа: internet тандаңыз. Nokia Lumia (Microsoft)

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. - Сотовая сеть+SIM – Настройки SIM-карты - Добавить точку Интернет-доступа кириңиз - «+» иконкасын тандаңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default

Калган пункттарды өзгөтүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Ещё... - Мобильные сети - Точки доступа (APN) бөлүгүн тандаңыз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default

Калган пункттарды өзгөтүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Дополнительно - Мобильные сети - Точки доступа (APN) бөлүгүн тандаңыз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default 

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Дополнительно - Мобильные сети - Точки доступа (APN) бөлүгүн тандаңыз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default 

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Ещё... - Мобильные сети - Точки доступа (APN) бөлүгүн тандаңыз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Мобильный интернет - Точки доступа (APN)  бөлүгүн тандаңыз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • APN: internet

 • Тип APN: default

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Все - Мобильная сеть - Точки доступа (APN)  бөлүгүнө кириңиз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default.

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Мобильные сети же SIM-карты и сети - Точки доступа (APN) бөлүгүнө кириңиз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз. 

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Точка доступа же APN: О!

 • Тип точки доступа же Тип APN: internet

 • Тип точки: default

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

Телефондун менюсуна,  андан кийин Настройки кириңиз. Ещё... же SIM-карты - Мобильные сети - Точки доступа (APN)  бөлүгүн тандаңыз. Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз.  Оң жактагы үстүнкү бурчтагы «+» иконкасын басыңыз. 

Төмөнкү параметрлерди киргизиңиз:

 • Имя: O!

 • Точка доступа же APN: internet

 • Тип точки доступа же Тип APN: default

Калган пункттарды өзгөртүүсүз калтырабыз.

Кирүү түйүнүн сактаңыз, андан кийин иштетиңиз. Андан соң телефонду өчүрүп, кайра күйгүзүңүз. 

4G түйүнүнө кантып кошулуу керек?

 • 4G түйүнү камтыган аймакта болуу керек.

 • Түзүлүш жана SIM – карта 4G стандартын көтөрө алышы керек.

 • Көңүл буруңуз! Түзүлүш 2600 Mhz (Band 7) жана 800 Mhz (Band 20) диапазондорунда иштеши керек.

 • Телефондон  LTE 4G түйүнү режимин тандоо керек. 


4G түйүнүн режимин тандоо

 • Качан гана мобилдик телефон 4G түйүнүнүн ишенимдүү сигналы бар аймакта болору менен, ал автоматтык түрдө 4G түйүнүнө туташат – экранга тийиштүү пиктограмма (LTE, 4G) пайда болот. 

 • Эгер автоматтык туташуу болбосо, төмөнкү тууралоолорду аткаруу зарыл:

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки - Другие сети/Еще - Мобильные сети - Режим сети/Тип сети кириңиз жана Предпочтительно 4G (или Авторежим LTE/WCDMA/GSM) тандаңыз. 

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. Сотовая связь - Параметры данных - Голос и данные тандаңыз -   LTE тандаңыз.

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. Передача данных - Самое быстрое соединение - 4G тандаңыз

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. Мобильный интернет - Режим сети -  LTE (4G) тандаңыз. 

SIM-карта тандоо (SIM-карталар диспетчери)

 • 3G жана 4G түйүндөрүндө жогорку ылдамдыктагы интернетти ийгиликтүү колдонуу үчүн, О! SIM – картасын биринчи уячада колдонуу зарыл.
 • Эгер Сиз О! SIM-картасын телефондун экинчи уячасында колдонуп жүрсөңүз, биринчи уячага которууну жана андан кийин SIM-карталарын диспетчерин тууралоону сунуштайбыз. 

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз, Диспетчер SIM-карт - Сеть передачи данных - выберите SIM 1 бөлүгүн тандаңыз.

Телефондун менюсуна, андан кийин Диспетчер SIM кириңиз жана- Всегда спрашивать тандаңыз.

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. Параметры SIM - Моб. Интернет - выберите SIM 1 бөлүгүн тандаңыз. 

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. SIM карты и мобильные сети - Internet бөлүгүн тандаңыз-  SIM 1 тандаңыз 

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. Использование 2-х SIM-карт - Моб. интернет - выберите SIM 1 бөлүгүн тандаңыз

Телефондун менюсуна, андан кийин Настройки кириңиз. Управление SIM-картами - Передача данных по умолчанию - выберите SIM 1 бөлүгүн тандаңыз