Смартфон үчүн 4 жумага

Переходи на О!
БААРЫ ҮЧҮН ЧЕКСИЗДИК! 4 жума

Чексиз
60 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
850 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 650
+ O!TV

50 ГБ
50 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
650 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 490
+ О!TV

40 ГБ
30 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
490 © 4 жумага абоненттик төлөм: