Смартфон үчүн 4 жумага

Переходи на О!
Баары үчүн чексиздик!
4 жума

Чексиз
60 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
850 ©
550 ©

4 жумага абоненттик төлөм

Переходи на О!
650 + O!TV

50 ГБ
50 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
650 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О!
490 + О!TV

40 ГБ
30 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
490 © 4 жумага абоненттик төлөм: