Модем жана роутер үчүн

Пайдалуу чексиз 4G

Чексиз
790 © 30 күнгө

Бирге арзан 1.0

30 Гигабайттан 3 SIM-карта
Акысыз
200 телеканал
1290 © 30 күнгө

Бирге арзан 2.0

30 Гигабайттан 3 SIM-карта
Акысыз
200 телеканал
1290 © 30 күнгө