Пайдалуу документтер


Жеке абоненттер SIM-картаны калыбына келтирүүгө арыз

Жеке абоненттер SIM-картаны алмаштырууга келтирүүгө арыз

Эркин түрдө арыз

Толуктоону жокко чыгаруу арызы

Номерди убактылуу бекитүү жана калыбына келтирүү үчүн арыз («пауза»)

Жандырма алуу үчүн арыз

Номерди кайра каттатуу арызы

Доомат арызы

Байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишим