Пайдалуу документтер


Жеке абоненттер SIM-картаны калыбына келтирүүгө арыз

Жеке абоненттер SIM-картаны алмаштырууга келтирүүгө арыз

Эркин түрдө арыз

Толуктоону жокко чыгаруу арызы

Номерди убактылуу бекитүү жана калыбына келтирүү үчүн арыз («пауза»)

Жандырма алуу үчүн арыз

Номерди кайра каттатуу арызы

Доомат арызы