Жеке кардарлар

Сенин нөлүң 7

Күнүмдүк 300 МБ мобилдик интернет
Түйүн ичинде акысыз баарлашуу

Кененирээк

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ WEB-ПОРТАЛ

«О!го которул» тарифтери

40 ГБ
10 мүнөт түйүн ичинде
Чексиз
350 сом
айына
Акысыз кошуу
ЧЕКСИЗ ИНТЕРНЕТ
30 мүнөт түйүн ичинде
Акысыз
100 ТВ канал
650 сом
айына
Акысыз кошуу
ЧЕКСИЗ ИНТЕРНЕТ
50 мүнөт түйүн ичинде
Чексиз
150 ТВ канал
900 сом
айына
Акысыз кошуу