Non-Stop

Non-Stop

nonstop.jpg
4G Интернет жогорку ылдамдыкта

Жогорку ылдамдык айына болгону 390 сом жана бонуска Түнкү Чексиз Интернет!

 • 30 күнгө абоненттик төлөм 390 сом

 • Трафиктин негизги КҮНДҮЗГҮ көлөмү 8 ГБ

 • Трафиктин бонустук ТҮНКҮ көлөмү ЧЕКТӨӨСҮЗ


Баалар бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлдү
Тарифти көрсөтүү шарттары:
 • Жогорку ылдамдыктагы негизги көлөмгө КҮНДҮЗГҮ трафик гана кошулган жана 30 күнгө 8 ГБ түзөт, босогодон ашкандан кийин ылдамдык чектелет.
 • Тарифтин чегинде «Турбокнопка» кызматын кошуу жеткиликтүү. «Турбокнопка 3 ГБ» кызматын кошуу баасы - 90 сом;
 • Бонустук түнкү трафик  ЧЕКТӨӨСҮЗ жана тариф иштеп жаткан учурда ар бир суткада 01:00 дөн  07:59 чейин берилет.
 • Тарифтин иштөө мезгили – 30 күн. Тарифтин иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин колдонулбаган интернет-трафик күйүп кетет жана кийинки мезгилге которулбайт.
 • Тарифти кошуу Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагындагы бардык абоненттерге жеткиликтүү.
 • Тарифтин чегинде интернет-трафик Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында абонент кайсы түйүндө -  2G, 3G же 4G жүргөндүгүнө карабастан жеткиликтүү.
 • Эгер тарифтеги абоненттик төлөмдү төлөгөн учурдан тартып 30 күндөн кийин абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн керектүү сумма жок болсо, Интернетке кирүү кызматы өчөт.  Интернетке кирүү кызматын колдонууну улантуу үчүн балансты абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетпеген суммага толуктоо керек. Абоненттик төлөм толугу менен алынгандан кийин интернетке кирүү калыбына келтирилет.
 • «Non Stop» тарифине  7 күнгө «Чексиз 4G», 30 күнгө «Чексиз 4G», «2GB», «4GB», «6GB» тарифтерин  которуу жеткиликтүү.
 • «Non Stop» тарифинен 7 күнгө «Чексиз 4G», 30 күнгө «Чексиз 4G», «2GB», «4GB», «6GB» тарифтерине которуу жеткиликтүү.
 • «Non Stop» тарифинен компаниянын өтүүгө жеткиликтүү тарифтеринин каалаган тарифине которууда мобилдик Интернетти берилүүчү трафиктин көлөмүн эске алуусуз колдонуунун бардык сарпталбаган күндөрү – күйүп кетет. Мында   «Non Stop» тарифи боюнча абоненттик төлөм үчүн мурда алынган каражаттар кайтарылбайт.
 • «Турбо Кнопка» кызматы “Non Stop” кызматы активдүү учурда жеткиликтүү. «Турбо Кнопка» кызматын кошуу баасы бардык салыктарды эске алуу менен – 90 сом. «Турбо Кнопка» кызматы кошулгандан кийин жогорку ылдамдыкта бериле турган Интернет трафик  3 ГБ көлөмүндө берилет.
 •  «Турбо Кнопка» кызматынын иштөө мөөнөтү - кызматтагы Интернет трафик бүткөн учурга чейин же ай сайын абоненттик төлөмдү алганга чейин. «Турбо Кнопка» кызматынын иштөө мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонулбаган интернет трафик күйүп кетет.
 •  «Турбо Кнопка» кызматынын чегиндеги Интернет трафик КҮНДҮЗГҮ убакта 08:00 дөн 00:59 чейин гана сарпталат.
 • Турбокнопка» кызматын кайталап кошууга болот. Ар бир жолу кошкондо колдонуудагы топтомдун интернет трафигинин калганы жаңы кошулган топтомдун интернет трафигине кошулат. Мында кызматтын иштөө мезгили өзгөрбөйт.
 • Балансты текшерүү, тарифтерди башкаруу абоненттин Жеке кабинетинде иштейт. Жеке кабинетке кирүү тарифтештирилбейт жана каалаган баланста ачык.
 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;