ОК!

ОК!


Көп сүйлөшүп аз төлө!


  Бул тарифтик план мобилдик телефон менен узакка чейин баарлашууну жакшы көргөндөргө туура келет.

  2017-жылдын 24-апрелинен баштап тарифке кошулуу мүмкүн эмес.
Тарифти көрсөтүү шарттары:
Кошумча маалымат:
 О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  0 сом*   /   баарлашуу үчүн 2,99 сом**;
 О! түйүнүндөгү номерлерге SMS жөнөтүү  0 сом*  /   0,99 сом
 Башка түйүндөргө чалуулар      
4,9 сом/мүн
 КРнын стационардык байланыш операторлоруна чалуулар 
 5,99 сом/мүн
 КР башка операторлоруна SMS жөнөтүү  1,50 сом
 Мобилдик интернет     23:00 - 07:00  1,99 сом
    07:00 - 23:00  3,99 сом

Чалуулардын тарифтештирүү кадамы 10 секунда.

КР боюнча 3 секундага чейинки узактыктагы бардык чыгуучу чалуулардын баасы – 0 сом;

* - Балансты 100 сомго барабар же андан ашык  суммага бир жолку толуктаган учурдан (төлөм картасын активдештирүү же накталай төлөм жүргүзүү жолу менен) баштап, «ОК!» тарифинин абоненттерине 7 күн боюнча О! түйүнүнүн ичинде мүнөтүнө 0 сомго чалууларды жүргүзүүгө жана түйүн ичинде  толугу менен акысыз SMS жөнөтүүгө укук берилет!

** - Балансты 100 сомдон кем суммага бир жолку төлөө учурунда  (төлөм картасын активдештирүү же накталай төлөм жүргүзүү жолу менен), түйүн ичиндеги чыгуучу чалууларды жүргүзүүдө алгачкы 10 секундасынын баасы – 2,99 сомду түзөт, мында баарлашуунун 11-секундасынан баштап баарлашуу бүткөнгө чейин – чалуу тарифтештирилбейт (андан кийин - акысыз).

Интернет кызматтарынын тарифтештирүү кадамы – 100 Кб.

Бардык баалар КНС эске алынып көрсөтүлгөн, СС кошулган жок.

 • Абоненттик төлөм – 0 сом.
 • Бардык кирүүчү түз эмес номерлер (500, 501, 502, 505, 507, 508, 509, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709 префикстери) акысыз.

 • КР стационардык телефондордон келген чалуулардан тышкары түз номерлерге акысыз кирүүчү чалуулар (705 префикси).

 • Стационардык телефондордон түз номерлерге кирүүчү чалуулардын мүнөтүнө 5, 99 сом.

 • Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка КР жергиликтүү байланыш операторлоруна чыгуучу чалуулар – мүн/5,99 сом.;

 • Акылуу байланыш кышматтарын өчүрүү босогосу - 0,00 сом (балансы 0,00 сомго жеткенде, абонент акысыз кирүү чалууларын жана SMS  кабыл ала алат, ошондой эле акысыз ыкчам кызматтардын жана О! маалыматтык-сурап билүү номерлерине чалууларды жүргүзө алат).

 • Тарифтик планга кошулганда, “Добуштук почта” кызматы автоматтык түрдө жана акысыз активдештирилет. 

 • Түйүн ичинде жеңилдетилген (тарифтештирилбеген) чыгуучу чалуулар жана SMS абоненттин балансында 10 (он) сомго барабар же андан ашык сумма болгондо гана жеткиликтүү болот жана төмөнкү көлөмдөрдө чектелет::
 • Түйүн ичинде саат 18:00:00дөн 22:59:59га чейин добуштук чалуулар  – 40 мүнөт (бардык чалуулардын суммардык көлөмү)

 • Түйүн ичинде 23:00:00дөн баштап 17:59:59га чейин добуштук чалуулар  – 140 мүнөт (бардык чалуулардын суммардык көлөмү)

·       Түйүн ичинде 18:00:00дөн 22:59:59га чейин SMS жөнөтүү – 20 билдирүү

·       Түйүн ичинде 23:00:00дөн баштап 17:59:59га чейин SMS жөнөтүү – 180 билдирүү


Жогоруда көрсөтүлгөн чектөөлөрдөн тышкары колдонулган кызматтардын тарифтештирүүсү абонент тейленген тарифтик пландын шарттарына ылайык ишке ашырылат.