6 ГБ

6 ГБ

6гб.jpg
4G интернетти айына болгону 850 сомго колдонуп көр!

«6 ГБ» тарифинде сиз эч качан керектен ашыкча коротпойсуз

 • Берилүүчү трафиктин көлөмү 6 ГБ
 • 30 күнгө абоненттик төлөм 850 сом

 • Белгиленген топтомдон ашканда 1 Мб баасы КНС эске алып, СС кошпогондо болгону 0,25 сомду түзөт, ал эми 30 күндө суммардык эсептөөлөр 1390 сомго жетсе, 1 Мб баасы 0 сомду түзөт.


Баалар бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлдү. 

Тарифти көрсөтүү шарттары:
 • Тарифти кошуу Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагынагы бардык абоненттерге жеткиликтүү.
 • Тарифте маалыматтарды берүү кызматы Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында абонент кайсы түйүндө-  2G, 3G же 4G  жүргөндүгүнө карабастан жеткиликтүү.
 • 30 күнгө абоненттик төлөм   - 850 сом, баалар бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлдү.
 • Эгер тарифтеги абоненттик төлөмдү төлөгөн учурдан тартып 30 күндөн кийин абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн керектүү сумма жок болсо, интернетке кирүү кызматы өчөт.  Интернетке кирүү кызматын колдонууну улантуу үчүн балансты абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетпеген суммага толуктоо керек. Абоненттик төлөм толугу менен алынгандан кийин интернетке кирүү калыбына келтирилет.
 • Тарифтин шарттары менен каралган мобилдик интернеттин топтому бүткөндөн кийин, мобилдик интернеттин андан кийинки 1 Мб баасы   КНС эске алып, СС кошпогондо болгону 0,25 сомду түзөт.
 • Тарифтеги эсептөөлөрдүн суммардык көлөмү 1390 сомго жетсе, абонент кызматтын иштөөсүнүн кезектеги мөөнөтү аяктаганга чейин Мобилдик интернетти 1 Мб үчүн баасы 0 сомдон «акыйкаттуу колдонуу саясатына» (FUP – Fair Usage Policy) ылайык колдоно алат. Тариф жана топтомдун баштапкы өлчөмүндө караштырылган интернет-трафик үчүн максималдуу сумма 30 күндө жүктөлгөн мегабайттардын каалаган санына карабастан 1390 сомдон ашпайт.
 •  «6 ГБ» тарифине   30 күнгө «Чексиз 4G», 7 күнгө «Чексиз 4G», «Non Stop» «2 ГБ», «4 ГБ» тарифтеринин которуу жеткиликтүү.
 • «6 ГБ» тарифинен 30 күнгө «Чексиз 4G», 7 күнгө «Чексиз 4G», «Non Stop», «2 ГБ», «4 ГБ» тарифтерине которуу жеткиликтүү.
 • «6 ГБ» тарифинен компаниянын өтүүгө жеткиликтүү тарифтеринин каалаган тарифине которууда мобилдик интернетти берилүүчү трафиктин көлөмүн эске алуусуз колдонуунун бардык сарпталбаган күндөрү – күйүп кетет. Мында   «6 ГБ» тарифи боюнча абоненттик төлөм үчүн мурда алынган каражаттар кайтарылбайт.
 • Балансты текшерүү, тарифтерди башкаруу абоненттин Жеке кабинетинде иштейт. Жеке кабинетке кирүү тарифтештирилбейт жана каалаган баланста ачык.
 • Эгер тарифтеги абоненттик төлөмдү төлөгөн учурдан тартып  30   күндөн кийин абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн керектүү сумма жок болсо, интернетке кирүү кызматы өчөт.  Интернетке кирүү кызматын колдонууну улантуу үчүн балансты абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетпеген суммага толуктоо керек. Абоненттик төлөм толугу менен алынгандан кийин интернетке кирүү калыбына келтирилет.
 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат.