Чалуулар жана интернет үчүн

Сенин нөлүң
Универсалдуу

Күн сайын 300 Мб
15 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
240 © 30 күнгө

Сенин Супернөлүң 4 жума

500 МБ
10 мүнөт
Акысыз
225 © 4 жумага

Сенин супернөлүң
7 күн

500 МБ суткасына
5 мүнөт
Акысыз
80 © 7 күнгө