Чалуулар жана интернет үчүн

Сенин Супернөлүң+

500 Мб суткасына
Акысыз
190 © 4 жумага

Сенин нөлүң
Универсалдуу

Күн сайын 300 Мб
15 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
240 © 30 күнгө

Сенин супернөлүң
7 күн

500 МБ суткасына
5 мүнөт
Акысыз
80 © 7 күнгө