Чалууларга жана SMS тыюу салуу

Чалууларга жана SMS тыюу салуу

Чалууларга жана SMS тыюу салуу


Чалууларга жана SMS тыюу салуу

  • Сиз кандай типтеги байланышты колдоноруңузду өзүңүз аныктап, номерди кокус терип алууну жокко чыгара аласыз.
  • Сиз ар кандай типтеги кирүүчү/чыгуучу чалууларга (эл аралык жана ички байланышка, факстарга жана SMS билдирүүлөргө) тыюу сала аласыз.
  • Түйүн буйрутмасын жана жеке сыр сөздү колдонуңуз (демейдегидей ал 0000 катарында орнотулат, бирок Сиз аны телефонуңуздагы менюнун жардамы менен өзгөртө аласыз ).
Чалууларга жана SMS тыюу салууну башкаруу
Чалуулардын жана SMSтердин тиби
     Орнотуу        Жок кылуу     
Бардык кирүүчү чалууларга жана SMS тыюу салуу
*33*пароль#   #33*пароль#
Бардык эл аралык чыгуучу чалууларга тыюу салуу
*331*пароль#
 #331*пароль#
Өз өлкөгө чалуулардан жана SMS тышкары роумингдеги бардык чыгуучу чалууларга жана SMS тыюу салуу *332*пароль#
 #332*пароль#
Бардык кирүүчү чалууларга жана SMS тыюу салуу
 *35*пароль#   #35*пароль#
Роумингдеги бардык кирүүчү чалууларга жана SMS тыюу салуу
*351*пароль#  #351*пароль#
Толук маалымат
Кирүүчү чалууларга жана SMS тыюу салууну текшерүү үчүн *#тыюу салуу кызматынын кодун#cтериңиз

Кирүүчү чалууларга жана SMS тыюу салууну жокко чыгаруу үчүн  *#тыюу салуу кызматынын кодун*сыр сөздү # териңиз

 Белгилүү бир типтеги чалууларга тыюу салуу

Белгилүү бир типтеги кирүүчү жана (же) чыгуучу чалууларга чек коюуга болот.

Чалууларга тыюу салуу шарттармын күйгүзүү үчүн  :* тыюу салуу кызматынын кодун * сыр сөздү *чалуунун тибин# териңиз, мында тыюу салуу кызматынын коду – жогоруда саналган коддордун бири(33, 332, 35, 351), ал эми чалуунун тиби төмөнкүлөр:

  • 10 – добуштук чалуу, факстарды жана SMS берүү;
  • 11 - добуштук чалуу
  • 12- факстарды жана SMS берүү
  • 13- факстарды берүү
  • 16 - SMS
  • 21 – маалымат берүү

Чалууларга тыюу салуу шарттармын өчүрүү үчүн  :*тыюу салуу кызматынын кодун*сыр сөздү*чалуунун тибин# териңиз

 Кызматын абалын текшерүү үчүн :*тыюу салуу кызматынын кодун*сыр сөздү*чалуунун тибин# териңиз,

Эскертүү: Бир убакта бир гана чыгуучу жана бир кирүүчү типтеги чалууга тыюу салуулар орнотулушу мүмкүн.Жаңы тыюу салуунун орнотуу мурунку багыттагы тыюу салууну жокко чыгарууга алып келет.

Көңүл буруңуз! Эгер абонентте чалууларды кайра даректөө кызматы күйүп турса,«Чалууларга жана SMS тыюу салуу» кызматы добуштук чалууларга (б.а. добуштук почтага) активдештирилбейт жана тескерисинче эгерде абонентте «Чалууларга жана SMS тыюу салуу» кызматы күйүп турса, кайра даректөө активдештирилбейт.