Автоплатеж

Автоплатеж

Автоплатеж


Баланс түгөнсө да дайым байланышта болуңуз!

«Автоплатеж» - бул ыңгайлуу, ишенимдүү жана автоматтык түрдө балансты толтуруунун жолу. 

«Автоплатеж» кызматын туташтырып, ылайыксыз учурда баланстагы акча түгөнөт деп тынчсыздануунун кажиети жок.

 • Балансты 20 сомго автоматтык түрдө толуктоо

Кошулуу буюртмасы  107#
Толук маалымат
Кызматты тейлөө боюнча шарттар
 • Кызматты активдештирүү төмөндөгү абоненттерге жеткиликтүү:
 • алдын ала төлөмдүк тутумдун тарифтик пландары: "Эң биринчи!", "ОК!", "Туура!", "Оңой!", "Интернет!", "О!го которул Түштүк", "О!го которул Талас", " О!го которул Нарын", "О!го которул Ысык-Көл", "О!го которул Light", "О!го которул Light+", "О!го которул Light + TV Базалык", "О!го которул", "О!го которул +", "О!го которул Чексиздик + TV Стандарт", "О!го которул VIP", "О!го которул VIP+", "О!го которул Premium", "О!го которул Чексиздик + TV Премиум", "О!го которул Түштүк + TV Базалык", "О!го которул Талас + TV Базалык", "О!го которул + TV Базалык", "О!го которул Ысык-Көл+ TV Базалык", "О!го которул Студент", "Сенин нөлүң 7", "Сенин нөлүң 30", "Сенин нөлүң 7 Түштүк", "Сенин нөлүң 30 Түштүк", "Сенин нөлүң Универсалдуу", "Дайыма нөл!", "Алло!" , "Пайдалуу".
 • посттөлөмдүк тутумдун тарифтик пландары: "Корпоративдик кардарлар үчүн О!го которул+", "Корпоративдик 4", "Корпоративдик 6", "Бизнес Эксклюзивдүү", "Бизнес Индивидуалдуу", "Бизнес VIP", "Премиум", "Премиум+", "Премиум VIP", "Премиум VIP+", "Интернет!", "Директор", "Менеджер", "Адис".
 • «Автоплатеж» аркылуу акча каражатты алуу үчүн, кызматты күн мурун туташтырыш керек. Кызматка кошулуу акысы – 20 сом. Экинчи ирет кызматка кошулуу акысыз.
 • Кызматты туташтыргандан кийин, абоненттин балансында 1 сомдон аз акча каражат калганда, баланска  автоматтуу түрдө 20 сом өлчөмдөгү автоплатеж кошулат.  
 • Алынган акча каражаттарды тарифтик пландын чегинде берилүүчү кызматтардын бардык түрлөрү үчүн колдонууга болот;

 • «Ишенимдүү төлөм» кызматы боюнча алынган акча каражаттарын «О!Деньги»* мобилдик капчыгынын алкагында коротууга болбойт.

 • Автоплатежду төлөө үчүн балансты 25 сомдон кем эмес акча каражат менен толтуруш керек. Анын ичинен 20 сом – бул автоплатежду төлөө суммасы болуп, 5 сом - «Автоплатеж» кызматын колдонуу үчүн алынган төлөм болуп саналат.
 • Мурунку автоплатежду төлөбөгөн абонентерге «Автоплатеж» кызматын соңку жолу колдонууга мүмкүн эмес.
 • Эгер автоплатежду төлөөгө абонент балансын 25 сомго жетпеген акча каражат менен толтурса, бул акча каражат автоплатежду төлөөнүн бир бөлүгү болуп баланстан алынат.
 • Автоплатежду алгандан кийин, абонент алынган акча каражатты 2 күндүн ичинде колдонуш керек. 2 күндөн кийин колдонулбаган акча каражат автоплатеж үчүн төлөм катары баланстан алынат.
 • Эгерде абонент тарфитик планын «Самый первый!», «ОК!», «Правильный!», «Оной!», «Шок!», «Allo!», «Один!», «Все включено!», «Интернет!» тарифтик пландарына  алмаштыра турган болсо, бул учурда деле «Автоплатеж» кызматы иштей берет.
 • Бардык баалар КНС жана СС эске алуу менен көрсөтүлгөн.
 • Кызматка кошулуу - *107#                   
  Кызматты өчүрүү - *107*0#                
  Кызматтын абалын текшерүү - *107*9#
* «О!Деньги» сервиси «Грин Телеком Сервис» ЖЧК тарабынан кызматтардын жеткликтүү тизмегинин алкагында көрсөтүлөт. КР УБ лицензиялары: № 2021030817, 3022030817.