Сенин нөлүң 3, 6, 12!

pozvoni.jpg

Сенин нөлүң 3, 6, 12!

Акысыз баарлашуунун ырахатын узарт!

«Сенин нөлуң!» кызматын кошуп жана  кызматты кошкон күндөн тартып Сиз түйүн ичинде 90, 180, 365 күн бою акысыз баарлашып, акысыз SMS билдирүүлөрдү жөнөтө аласыз!

Кызматты кошуу жана анын баасы:

90 күнгө –003#
Кызматты кошуу баасы – 290 сом.
180 күнгө  –006#
Кызматты кошуу баасы – 800 сом.  
365 күнгө  –012#
Кызматты кошуу баасы – 1700 сом с учетом всех налогов.

Кызмат боюнча толук маалымат:

  • Кызматты активдештирүү бир гана «ОК!», «Правильный!» жана «Оңой!» тарифтик пландарында ишке ашат.
  • Абоненттик төлөм – каралган эмес.
  • Башка тарифтик планга өткөндө «Сенин нөлуң!» кызматы мөөнөтү бүткөнгө чейин иштей берет.
  • Кызмат иш аракет мөөнөтү бүткөндөн кийин өчөт.
  • Кызматты кайрадан кошуу учурунда абоненттин балансынан  тандалган күндүн санына жараша баасы алынат жана кызматтын иш аракет мөөнөтү кайрадан кошулган учурдан тартып 90/180/365  күнгө барабар болот.
  • Кызматты акысыз иш аракети жүрүп жаткан учурда кайрадан кошуу кызматтын иш аракет мөөнөтүн кайрадан каралган күнгө узартат.
Кызматты кошуу жана анын баасы:
   • 90 күнгө - 290 сом - *003#
   • 180 күнгө - 800 сом - *006#
   • 365 күнгө - 1700 сом - *012#

Баалар бардык салыктарды эсепке алуу менен. 

«Сенин нөлүн!» кызматынын тандалган мөөнөтүнө жараша («Сенин нөлуң 3!», «Сенин нөлуң 6!», «Сенин нөлуң 12!») акысыз байланыш иш аракети жүрүп жаткан учурда кызматтын мөөнөтүнө барабар же кызматтын андан чоң мөөнөтүн кошууга мүмкун. Кызматтын калааган мөөнөтүн акысыз байланыш иш аракети бүткөн убактан тартып кошуга мүмкүн. 

 • Кызматтын чегинде О! түйүн ичиндеги арзандатылган (тарифтелбеген) чалуулар жана SMS абоненттин балансында 10 сомго барабар же андан ашык сумма болгондо гана жеткиликтүү жана күнүнѳ тѳмѳнкү кѳлѳмдѳрдѳ берилет:

 О! түйүнүндѳ добуштук чалуулар 17:00:00 дѳн 23:59:59 чейин – 40 мүнѳт (бардык чалуулардын суммардык кѳлѳмү)

О! түйүнүндѳ добуштук чалуулар  00:00:00 дѳн 16:59:59 чейин – 140 мүнѳт бардык чалуулардын суммардык кѳлѳмү)

О! түйүнүндѳ SMS жѳнѳтүү 17:00:00 дѳн 23:59:59 чейин – 20 билдирүү

О! түйүнүндѳ SMS жѳнѳтүү 00:00:00 дѳн 16:59:59 чейин  - 180 билдирүү

 Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн чектѳѳлѳрдѳн ашык колдонулган кызматтарды тарифтештирүү Абонент тейленип жаткан тарифтик пландын шарттарына жараша ишке ашат.