Менин эсебим

Менин эсебим

Менин эсебим


Бул кызматтын жардамы аркылуу Сиз байланыштын ар кандай түрлөрүнө өткөн айда же учурдагы айда канча чыгымдаганыңызды биле аласыз. Өткөн календарлык ай үчүн жалпы эсепти текшерүү үчүн   133#тейлөө буйрутмасын териңиз.
Учурдагы айдын жалпы эсебин текшерүү үчүн   134#  тейлөө командасын териңиз.
Сиздин телефонго ар бир трафиктин түрү боюнча: SMS; MMS; мобилдик интернет боюнча чыгашаланган каражаттын жана жалпы суммасы көрсөтүлгөн, ошондой эле бир жолку кызматтар үчүн кеткен чыгымдардын суммасы-контентти заказ кылуу (обондор, сүрөттөр, JAVA-оюндар ж.б.), «Коңгуроо» кызматы үчүн обонду заказ кылуу ж.б. билдирүү келет.