Менин номерим

Менин номерим

Номерди тактоо абдан оңой!
Өзүнүн уюлдук телефонунун номерин билүү үчүн   212#  тейлөө командасын териңиз.