Так убакыт

Так убакыт

Бул үчүн өзүңүздүн телефондон жөнөкөй тейлөө командасын  260# теришиңиз керек.