Архивдик

Дайыма нөл!

О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана абоненттик төлөмсүз арзан интернет!

Smartphone S

Күн сайын 70 Мб
Акысыз чалуулар жана SMS
30 күнгө 150 сом

Переходи на О! 95+

10 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
95 сом 7 күнгө

Smartphone L

30 күнгө 30 ГБ
Акысыз чалуулар
Акысыз чалуулар жана SMS
30 күнгө 500 сом

6 ГБ

4 ГБ

2 ГБ

Smartphone M

30 күнгө 20 ГБ
Акысыз чалуулар
Акысыз чалуулар жана SMS
30 күнгө 350 сом

Light О!го которул

300 Мб
5 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
80 сом

О!го которул Түштүк + TV Баштапкы

6 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
40 ТВ-канал
60 сом

О!го которул

300 Мб
20 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
120 сом

О!го которул Ысык-Көл + TV Баштапкы

6 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
40 ТВ-канал
75 сом

VIP О!го которул

1 ГБ
50 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
190 сом

О!го которул Нарын + TV Баштапкы

6 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
40 ТВ-канал
65 сом

Smart 300 + Оңой

300 Мб
Акысыз чалуулар жана SMS
190 сом

О!го которул Талас + TV Баштапкы

6 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
40 ТВ-канал
75 сом

Smart 1000 + Оңой

1 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
290 сом

О!го которул Түштүк+

6 ГБ
Акысыз
50 сом

Сенин нөлүң! (30 күн)

Күн сайын 20 Мб
Акысыз чалуулар жана SMS
120 сом

О!го которул Ысык-Көл+

6 ГБ
Акысыз
55 сом