Өзгөчө

Өзгөчө

Секундалык тарифтештирүүсү менен өзгөчө ыңгайлуу жана жөнөкөй тариф. 

    Узак баарлашууну жактырбагандар жана үнөмдөөгө көнгөндөр үчүн көзгө көрүнүктүү пайда.

    Кошуу командасы:   15520#

Мобилдик интернет
1 сом/Мб
О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар 1,2 сом/мүн
КР бардык байланыш операторлорунун номерлерине SMS 
1,50 сом
КР башка байланыш операторлорунун номерлерине чалуулар* 2,8 сом/мүн.
КР белгиленген байланыш номерине чалуулар
6,99 сом/мүн.     

*Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка.

Чалууларды тарифтөө кадамы 1 секунда. Интернет кызматтарын тарифтөө кадамы 100 Кб.

Мобилдик интернет
1 сом/Мб
О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар 1,2 сом/мүн
КР бардык байланыш операторлорунун номерлерине SMS 
1,50 сом
КР башка байланыш операторлорунун номерлерине чалуулар* 2,8 сом/мүн.
КР белгиленген байланыш номерине чалуулар
6,99 сом/мүн.     

*Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка.

Чалууларды тарифтөө кадамы 1 секунда. Интернет кызматтарын тарифтөө кадамы 100 Кб.