Автотөлөм

Автотөлөм


Баланс түгөнсө да дайым байланышта болуңуз!

«Автоплатеж» - бул ыңгайлуу, ишенимдүү жана автоматтык түрдө балансты толтуруунун жолу. 

«Автоплатеж» кызматын туташтырып, ылайыксыз учурда баланстагы акча түгөнөт деп тынчсыздануунун кажиети жок.

 • Балансты 20 сомго автоматтык түрдө толуктоо

Кошулуу буюртмасы  107#
Толук маалымат
Кызматты тейлөө боюнча шарттар
  Кызматты көрсөтүү жана активдештирүү төмөнкү тарифтик планындагы абоненттерге мүмкүн: 
  • "Самый первый!", "ОК!", "Правильный!", "Оной!", "Интернет!", "О!го которул Юг", "О!го которул Талас", "О!го которул Нарын",  "О!го которул Иссык-Куль",  "О!го которул Light", "О!го которул Light+",  "О!го которул Light + TV Базовый", "О!го которул", "О!го которул+", "О!го которул Безлимит + TV Стандарт", "О!го которул VIP", "О!го которул VIP+", "О!го которул Premium", "О!го которул Безлимит + TV Премиум", "О!го которул Юг + TV Базовый", "О!го которул Талас + TV Базовый", "О!го которул Нарын + TV Базовый", "О!го которул Иссык-Куль + TV Базовый", "О!го которул Студент", "Твой ноль 7", "Твой ноль 30", "Твой ноль 7 Юг", "Твой ноль 30 Юг", "Твой ноль Универсальный", "Дайыма нөл!", "Алло!" , "Пайдалуу".
  • "О!го которул+ для корпоративных клиентов", "Корпоративдик 4", "Корпоративдик 6", "Бизнес Эксклюзивный", "Бизнес Индивидуалдык", "Бизнес VIP", "Премиум", "Премиум+", "Премиум VIP", "Премиум VIP+", "Интернет!", "Директор", "Менеджер", "Специалист".
 • «Автоплатеж» аркылуу акча каражатты алуу үчүн, кызматты күн мурун туташтырыш керек. Кызматка кошулуу акысы – 20 сом. Экинчи ирет кызматка кошулуу акысыз.
 • Кызматты  туташтыргандан кийин, абоненттин балансында 1 сомдон аз акча каражат калганда, баланска  автоматтуу түрдө 20 сом өлчөмдөгү автоплатеж кошулат.  
 • Автоплатежду төлөө үчүн балансты 25 сомдон кем эмес акча каражат менен толтуруш керек. Анын ичинен 20 сом – бул автоплатежду төлөө суммасы болуп, 5 сом - «Автоплатеж» кызматын колдонуу үчүн алынган төлөм болуп саналат.
 • Мурунку автоплатежду төлөбөгөн абонентерге «Автоплатеж» кызматын соңку жолу колдонууга мүмкүн эмес.
 • Эгер автоплатежду төлөөгө абонент балансын 25 сомго жетпеген акча каражат менен толтурса, бул акча каражат автоплатежду төлөөнүн бир бөлүгү болуп баланстан алынат.
 • Автоплатежду алгандан кийин, абонент алынган акча каражатты 2 күндүн ичинде колдонуш керек. 2 күндөн кийин колдонулбаган акча каражат автоплатеж үчүн төлөм катары баланстан алынат.
 • Эгерде абонент тарфитик планын алмаштыра турган болсо, бул учурда деле «Автоплатеж» кызматы иштей берет.
 • Бардык баалар КНС эске алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.
 • Кызматка кошулуу - *107#                   
  Кызматты өчүрүү - *107*0#                
  Кызматтын абалын текшерүү - *107*9#