Автотөлөм

Автотөлөм


Баланс түгөнсө да дайым байланышта болуңуз!

«Автоплатеж» - бул ыңгайлуу, ишенимдүү жана автоматтык түрдө балансты толтуруунун жолу. 

«Автоплатеж» кызматын туташтырып, ылайыксыз учурда баланстагы акча түгөнөт деп тынчсыздануунун кажиети жок.

  • Балансты 20 сомго автоматтык түрдө толуктоо

Кошулуу буюртмасы  107#