Показать сеть
Келтирилген түйүн камтыган аймак радиотолкундардын таралышына терс таасир этүүчү бардык факторлорду: абоненттин түзүлүшүнүн параметрлерин, жергиликтүү жайдын рельефинин өзгөчөлүгүн жана курулушун, аба ырайынын шарттарынын өзгөрмөлүүлүгүн ж.б. эске алууга жөндөмдүү эмес компьютердик моделдештирүүнүн негизинде алынды. Ошол себептен түйүндүн тейленген аймагы иш жүзүндө келтирилген түйүн камтыган аймактан жакшы да, жаман да жакка айырмаланышы мүмкүн.