О! Мобилдик оператору маалымдайт

19.10.2023

Урматтуу абоненттер!

Сиздерге 2023-жылдын 1-ноябрынан тартып, кийинки тарифтерде өзгөртүүлөр жүргүзүлөрүн маалымдайбыз: Переходи на О! Чексиздик + TV, Переходи на О! VIP, Переходи на О! VIP+, Переходи на О! Чексиздик + TV + O!Кино, Переходи на О! Premium, Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids, Переходи на О! Чексиздик + TV Премиум 30 күн + O! Safe Kids, Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ! 30 күн, Переходи на О! 140 + O! SAFE KIDS, Переходи на О! 180 + O! Safe Kids, Переходи на О! Регион + O! Safe Kids, Переходи на О! 155 PRO, Переходи на О! Регион + TV Баштапкы + O! Safe Kids, Переходи на О! Регион + O! Safe Kids (-50%), Переходи на О! 100 + O! Safe Kids, Переходи на О! Баарына чексиз! 7 күн, Переходи на О! 160 + О! Safe Kids, Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ! Регион, Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids, Переходи на О! Регион 115 + О!TV + O! Safe Kids, Переходи на О! 135 + O!TV + О! Safe Kids, Переходи на О! Регион 350 + O!TV, Переходи на О! Регион 115 + O!TV, Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ! PRO, Переходи на О! 135 + O!TV, Переходи на О! 145 + О!TV PRO, Переходи на О! 160 + O!TV PRO, Переходи на О! 175 + O!TV PRO, Переходи на О! Чексиздик + TV Премиум + О!Кино Премиум, Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ! 4 недели PRO, Переходи на О! 435 + O!TV, Переходи на О! 490 + O!TV PRO, Переходи на О! 600 + O!TV, О! Үй-бүлө PRO, О! Үй-бүлө Регион, Бирге арзан, Бирге арзан 1.0 PRO, Бирге арзан 2.0, Бирге арзан Регион, О! Үй-бүлө, Бирге арзан 1.0.

- Бул тарифтердин абоненттери үчүн О!Safe Kids кызматы стандарттык акылуу шарттарда жеткиликтүү болот. О!Safe Kids кызматы жөнүндө кененирээк маалымат: https://o.kg/kg/chastnym-klientam/uslugi/uslugi/o-safekids/

- «Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! 30 күн» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! Безлимит + TV Премиум 30 күн + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! Безлимит + TV Премиум 30 күн» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! 140 + O! SAFE KIDS» тарифинин аталышы «Переходи на О! 140» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! 180 + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! 180» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! Регион + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! Регион» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! Регион + TV Баштапкы + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! Регион + TV Баштапкы» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! Регион + O! Safe Kids (-50%)» тарифинин аталышы «Переходи на О! Регион (-50%)» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! 100 + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! 100» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! 160 + О! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! 160 PRO» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! 30 күн Регион» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! Регион 115 + О!TV + O! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! Регион 115 + О!TV PRO» деп өзгөрөт,

- «Переходи на О! 135 + O!TV + О! Safe Kids» тарифинин аталышы «Переходи на О! 135 + O!TV PRO» деп өзгөрөт.

Жогоруда көрсөтүлгөн тарифтердин калган шарттары мурункудай калат.


Тизмеге кайтуу