ЖРТ үчүн катталуу тѳгүмүн «Мой О!» тиркемесинен онлайн тѳлѳӊүз

02.04.2021

Кыргызстанда абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлѳѳгѳ каттоо 9-апрелге чейин жүрѳт. ЖРТга катышуу үчүн бүтүрүүчүлѳр катталуу тѳгүмүн тѳлѳш керек. Негизги жана ар бир предметтик тесттин баасы 370 сомду түзѳт.

Быйыл катталуу тѳгүмүн «О!Деньги» капчыгы аркылуу онлайн тѳлѳѳ мүмкүн. Бул абдан тез жана ыӊгайлуу. Видеонускаманы кѳрүп чыгыӊыз.

Кантип онлайн тѳлѳсѳ болот?

1. «Мой О!» тиркемесинен «О!Деньги» бѳлүмүн ачыӊыз.

2. «Билим берүү», андан соӊ «ЖРТга катталуу төгүмүн» тандаӊыз.

3. ФАА, так сумманы көрсөтүӊүз жана төлөӊүз.

ББОУБ сайтынан катталууда дүмүрчѳктүн номерин эле кѳрсѳтүү жетиштүү.

Тестирлѳѳнүн ѳзү 17-23-майда ѳтѳ турганын белгилей кетмекчибиз. 

«О!Деньги» сервиси кызматтардын жеткиликтүү тизмесинин алкагында «Грин Телеком Сервис» ЖЧК тарабынан кѳрсѳтүлѳт. КРУБ №2021030817, №3022030817 лицензиялары.


Тизмеге кайтуу