«Кайдасыӊ?» сервисин жакшыртуу жѳнүндѳ

09.04.2021 Урматтуу абоненттер,

Сиздерге 2021-жылдын 19-апрелинен тарта «Кайдасыӊ?» кызматында «Кѳӊүл бургула, мен бул жердемин!» сигналын күнүнѳ 5 жолуга чейин акысыз жѳнѳтүү мүмкүндүгү жаралгандыгы тууралуу маалымдайбыз. Турган жери кѳрсѳтүлгѳн сигналды *911# кыска буйрутмасын терүү аркылуу жѳнѳтсѳ болот. Сигналды жѳнѳтүүнүн баасы – 0 сом.

Кызматтын калган шарттары ѳзгѳрүүсүз калат.


Тизмеге кайтуу