Platinum категориясындагы номерлердин тизмесинин ѳзгѳрүүсү тууралуу билдирүү

09.07.2019

Урматтуу абоненттер,

19.07.2019-жылдан тартып, 99650X50X50X, 99670X70X70X, 99650X0X0X0X жана 99670X0X0X0X маскаларына туура келген Platinum 250 категориясындагы бардык номерлер тийиштүү баалары менен жаӊы Platinum 300 категориясына ѳтѳ тургандыгы жѳнүндѳ билдиребиз.


Тизмеге кайтуу