Студенттер да аралыктан окууга ѳттү. Алар үчүн атайы тариф бар

14.04.2021

Аргасыздан аралыктан окууга карабастан, студенттик жашоо дайыма кѳрүнүктүү жана кызыктуу окуяларга бай. Ошондуктан тариф дагы «Переходи на О! Студент Онлайн» сыяктуу сонун жана кубаттуу болууга тийиш!

Студенттик тариф окуусунда, кѳӊүл ачууларында жана күнүмдүк турмушунда санарип технологияларды билгичтик менен колдонгон жаӊы муундун ѳкүлдѳрү үчүн атайы иштелип чыкты.  

Тариф кандайдыр бир чектердин болушун каалабаган студенттер үчүн жаратылды, жана бул жерде эч кандай чектѳѳ жок. Анткени тарифтик план жумасына болгону 105 сомго тѳмѳнкүдѳй чексиздиктерге толгон:

  • Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Telegram, ZOOM, Skype, Google Classroom, KelВil жана КР ЖОЖдорунун акысыз билим берүү сайттарына ЧЕКСИЗ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК;

  • О! түйүнүндѳ ЧЕКСИЗ чалуулар жана SMS;

  • Булар дагы аздык кыла турган болсо, анда мүмкүн болгон жогорку ылдамдыктагы кошумча 8 ГБ ИНТЕРНЕТ.

Кѳӊүл буруӊуз! «Переходи на О! Студент Онлайн» атайы тарифин КР ЖОЖдорунун студенттери гана жарамдуу студенттик билети менен паспортунун негизинде кошо алат. «Мой О!» тиркемесинен онлайн каттал же O!Store дүкѳндѳрүнѳ кел. Ушул жана мектеп окуучуларынын аралыктан билим алуусуна арналган башка тарифтер жѳнүндѳ кененирээк маалымат o.kg сайтында.

О!го которул, студент.


Тизмеге кайтуу