Кайрадан аралыктан окуу. Окуучуларыӊызга жеӊилдетилген тарифти кошуп бериӊиз

13.04.2021

О! Мобилдик операторунан «Окуучу» социалдык тарифин кошуӊуз!

Эмне үчүн социалдык? Себеби башкаларга караганда кыйла пайдалуу. Жумасына 95 сом же дароо эле 4 жумага болгону 285 сом тѳлѳнүүчү тарифти кошуп берсе болот.

Тариф ийкемдүүлүктү жана ар кандай жагдайларга ыӊгайлашууну талап кылган күнүмдүк реалийлердин шарттарында активдүү чечим болуп саналат. Анда бир гана аралыктан окуу үчүн эмес, баарлашуу үчүн дагы керек болгон бардык нерсе бар – жогорку ылдамдыктагы интернет, ошондой эле:

  • ЧЕКСИЗ WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom жана Google Classroom;

  • Видеосабактарды онлайн кѳрүү үчүн O!TV тиркемесинде «O!TV Окуу» топтомун АКЫСЫЗ колдонуу;

  • «Мой О!» тиркемесинен электрондук окуу китептери, жүгүртмѳ жана видеосабактары бар «Мектеп» бѳлүмүнѳ, ошондой эле «ЯКласс» билим берүү онлайн-ресурсуна АКЫСЫЗ кирүү;

  • OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg аралыктан окуу порталдарына АКЫСЫЗ кирүү.

Тарифке «Мой О!» тиркемесинен онлайн кошулуӊуз. Бул үчүн мектеп окуучуларынын туулгандыгы жѳнүндѳ күбѳлүгү болууга тийиш. Тиркемени кѳчүрүп, «Тарифтер» менюсуна кириӊиз. Ал жерден «Окуу үчүн» категориясын таап, атайы форманы толтуруӊуз. Сиздин ѳтүнмѳӊүз текшерилип чыккан соӊ, тариф катталуу ишке ашырылган телефондун номерине бир күндүн ичинде автоматтык түрдѳ кошулат. Мындан тышкары, тарифти туулгандыгы жѳнүндѳ күбѳлүктү кѳрсѳтүү менен бардык O!Store сатуу жана тейлѳѳ кеӊселеринен дагы кошууга болот. Баасы бардык салыктарды эсепке алуу менен кѳрсѳтүлгѳн. Кененирээк маалыматты o.kg сайтындагы «Аралыктан окуу үчүн» бѳлүмүнѳн ала аласыз.

О! Мобилдик оператору – бирге окуйбуз.


Тизмеге кайтуу