Документтердин бланктары

 • Кийинкиге калтыруу мөөнөтү жөнүндө кепилдик кат

 • Номерди убактылуу бөгөттөп коюу жөнүндө арыз

 • Роумингди кошуу жөнүндө арыз

 • Ишеним кат

 • «А» корпоративдик тобунан «Б» корпоративдик тобуна кайра жолжоболоштуруу жөнүндө арыз

 • Түйүндөгү акы төлөнүүчү окуялардын детализациясын берүү жөнүндө арыз

 • Ишеним катты жокко чыгаруу жөнүндө арыз

 • Корпоративдик тейлөөдөн жеке тейлөөгө кайра жолжоболоштуруу жөнүндө арыз

 • Тейлөөнүн кредиттик формасын берүү жөнүндө арыз

 • Абоненттик номерди калыбына келтирүү жөнүндө арыз

 • Жеке тейлөөдөн корпоративдик тейлөөгө кайра жолжоболоштуруу жөнүндө арыз

 • Номерди терминациялоо жөнүндө арыз

 • Кредитти көбөйтүү жөнүндө арыз

 • Эркин формадагы арыз

 • Байланыш кызматтарын көрсөтүүгө келишим түзүү жөнүндө коомго ачык оферта

Сообщение отправлено успешно!

Закрыть