Пайдалуу буйрутмалар

 • Балансты текшерүү

  *100#
 • Өзүнүн мобилдик телефонунун номерин текшерүү

  *212#
 • «АнтиАОН» кызматын кошуу

  *747#
 • Топтомдун калдыгын текшерүү

  *728*9#
 • Так убакытты текшерүү

  *260#
 • Номерди текшерүү

  *112#
 • Өткөн календардык ай үчүн жалпы эсепти текшерүү

  *133#
 • Тарифтик планды текшерүү

  *155#
 • Азыркы ай үчүн жалпы эсепти текшерүү

  *134#
 • Интернет тарат!
  кененирээк:

 • Тейлөө тилин тандоо үчүн төмөнкүлөрдү терүү керек:

  • Орус тили - *177*1#
  • Кыргыз тили - *177*2#
  • Англис тили - *177*3#

Сообщение отправлено успешно!

Закрыть