Смартфонуң үчүн бир жумага

Переходи на О! 160 + О!TV

Переходи на О!
160 + O!TV

10 ГБ 20 ГБ
Акысыз
5 мүнөт 10 мүнөт
40 телеканал
Wi-Fi акысыз таратуу
160 © / 1 жума
Переходи на О! 195 + O!TV

Переходи на О!
195 + O!TV

15 ГБ 30 ГБ
Акысыз
20 мүнөт
40 телеканал
195 © / 1 жума
Переходи на О! 145 + О!TV

Переходи на О!
145 + O!TV

8 ГБ 16 ГБ
Акысыз
5 мүнөт
40 телеканал
145 © / 1 жума
Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ!

Переходи на О!
Баарына чексиз

Чексиз
Акысыз
60 мүнөт
40 ТВ-канал
O!Кино
245 © / 1 жума
Переходи на О! Чексиздик + TV Премиум + О!Кино Премиум

Переходи на О!
Чексиздик
+ TV Премиум
+ O!Кино Премиум

Чексиз
Акысыз
60 мүнөт
200 ТВ-канал
285 © / 1 жума