Смартфонуң үчүн 30 күнгө

Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ 30 күн

Чексиз
30 мүнөт
Акысыз
100 телеканал
650 © 30 күнгө

О!Үй-бүлѳ

Ар бири үчүн 40 ГБ интернет
Акысыз
990 © 30 күнгө

Переходи на О! 30 күн

40 ГБ
10 мүнөт
Акысыз
350 © 30 күнгө

Переходи на О!
Чексиздик + TV Премиум 30 күн
+ O! Safe Kids

Чексиз
50 мүнөт
Акысыз
150 ТВ-канал
900 © 30 күнгө