Региондор үчүн

Переходи на О! Регион 325
+ O!TV

25 ГБ
10 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
325 © 4 жумага

О!ҮЙ-БҮЛѲ
Регион

Ар бир SIM-карта үчүн 30 ГБ
Акысыз
Акысыз
690 © 30 күнгө

Переходи на О!
Студент+

20 ГБ
Акысыз чалуулар
Instagram, WhatsApp жана Telegram
85 © 7 күнгө

Бирге арзан
Регион

ар бир SIM-карта үчүн 30 ГБ
Акысыз
890 © 30 күнгө

Переходи на О!
Регион 100 + O!TV
+ O! Safe Kids

8 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
40
100 © 7 күнгө