Light+ О!го которул белекке

Light+ О!го которул белекке


Жакындарыңызга акысыз мобилдик Интернет жана байланышты белекке бериңиз!
  • Максималдуу ылдамдыктагы 8 ГБ, андан кийин чексиз интернет
  • Башка мобилдик түйүндөргө 5 мүнөт
  • О! түйүн ичинде акысыз чалуулар жана SMS
7 күнгө абоненттик төлөм: белек берүүчүнүн эсебинен
95 сом алынат сом
Кошуу буйрутмасы:
7291белекти алуучунун номери 0X0Xxxxxxx форматта#

7 күнгө абоненттик төлөм

95 сомов

Мобилдик интернет

Чексиз

Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмү

8 ГБ

Башка түйүндөргө акысыз чалуулар*

5 минут

О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар жана SMS**

0 сомов

КР башка байланыш операторлорунун номерлерине SMS

1,50 сома

Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмүн жана башка операторлордун номерлерине акысыз мүнөттөрдүн көлөмүнүн калдыгын текшерүү үчүн буйрутма

*728*9#


Абоненттик төлөм алынган учурдан тартып, 7 күн бою алгачкы 8 ГБ мобилдик интернет максималдуу мүмкүн болгон ылдамдыкта берилет. Андан ары интернеттин ылдамдыгы азайталышы мүмкүн.

  • Максималдуу ылдамдыктагы мобилдик интернет топтомдору күндүзгү жана түнкү убакытка бирдей үлүштө берилет. 4 ГБ өлчөмүндөгү күндүзгү интернет-трафик сутка сайын саат 08:00дөн 00:59:59га чейин, 4 ГБ өлчөмүндөгү түнкү интернет-трафик сутка сайын саат саат 01:00:00дөн 07:59:59га чейин жеткиликтүү.

  • Максималдуу ылдамдыктагы интернеттин топтомун колдонгондон кийин, Белек алуучу кезектеги абоненттик төлөм алынганга чейин максималдуу ылдамдыктагы мобилдик интернет менен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн бере турган 1 ГБ, 2 ГБ же 10 ГБ «Турбобаскычтарды»өз алдынча кошо алат. Турбобаскытарды «Жеке кабинет», web-интерфейс же төмөнкү буйрутмалар аркылуу кошууга болот.

«Турбокнопка 1 ГБ» – *735*1# (30 сом);

«Турбокнопка 2 ГБ» – *735*2# (40 сом);

«Турбокнопка 10 ГБ» – *735*10# (100 сом).

7 күнгө абоненттик төлөм

95 сомов

Мобилдик интернет

Чексиз

Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмү

8 ГБ

Башка түйүндөргө акысыз чалуулар*

5 минут

О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар жана SMS**

0 сомов

КР башка байланыш операторлорунун номерлерине SMS

1,50 сома

Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмүн жана башка операторлордун номерлерине акысыз мүнөттөрдүн көлөмүнүн калдыгын текшерүү үчүн буйрутма

*728*9#


Абоненттик төлөм алынган учурдан тартып, 7 күн бою алгачкы 8 ГБ мобилдик интернет максималдуу мүмкүн болгон ылдамдыкта берилет. Андан ары интернеттин ылдамдыгы азайталышы мүмкүн.

  • Максималдуу ылдамдыктагы мобилдик интернет топтомдору күндүзгү жана түнкү убакытка бирдей үлүштө берилет. 4 ГБ өлчөмүндөгү күндүзгү интернет-трафик сутка сайын саат 08:00дөн 00:59:59га чейин, 4 ГБ өлчөмүндөгү түнкү интернет-трафик сутка сайын саат саат 01:00:00дөн 07:59:59га чейин жеткиликтүү.

  • Максималдуу ылдамдыктагы интернеттин топтомун колдонгондон кийин, Белек алуучу кезектеги абоненттик төлөм алынганга чейин максималдуу ылдамдыктагы мобилдик интернет менен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн бере турган 1 ГБ, 2 ГБ же 10 ГБ «Турбобаскычтарды»өз алдынча кошо алат. Турбобаскытарды «Жеке кабинет», web-интерфейс же төмөнкү буйрутмалар аркылуу кошууга болот.

«Турбокнопка 1 ГБ» – *735*1# (30 сом);

«Турбокнопка 2 ГБ» – *735*2# (40 сом);

«Турбокнопка 10 ГБ» – *735*10# (100 сом).