Архивдик

Сенин супернөлүң+
(7 күнгө)

500 Мб суткасына
Акысыз
60 © 7 күнгө

Дайыма нөл!

Переходи на О! 95+

10 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
95 © 7 күнгө

Переходи на О! 30 күн
Регион + O! Safe Kids

30 ГБ
10 мүнөт
Акысыз
280 © 30 күнгө

Переходи на О! 80
+ O! Safe Kids

10 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
80 © 7 күнгө

6 ГБ

6 ГБ
850 © 30 күнгө

4 ГБ

4 ГБ
450 © 30 күнгө

2 ГБ

2 ГБ
190 © 30 күнгө

Переходи на О! 120
+ O!TV
+ O! Safe Kids

10 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
40
120 © 7 күнгө

Переходи на О! БААРЫНА ЧЕКСИЗ!
Регион

Чексиз
15 мүнөт
Акысыз
40 ТВ-канал
145 © 7 күнгө

Переходи на О! 115
+ O! Safe Kids

14 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
115 © 7 күнгө

Light О!го которул

300 Мб
5 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
90 © 7 күнгө

Переходи на О! Регион 100
+ О!TV

6 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
100 © 7 күнгө

Переходи на О! Регион
+ O! Safe Kids

10 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
95 © 7 күнгө

Переходи на О! 135
PRO

14 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
40 ТВ-каналдар
135 © 7 күнгө

О!го которул Түштүк
+ TV Баштапкы

6 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
40 ТВ-канал
70 © 7 күнгө

О!го которул

300 Мб
20 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
120 © 7 күнгө

Переходи на О! 145
+ O! Safe Kids

15 ГБ
Акысыз
15 мүнөт
145 © 7 күнгө

О!го которул Ысык-Көл
+ TV Баштапкы

6 ГБ
Акысыз чалуулар жана SMS
40 ТВ-канал
80 © 7 күнгө

VIP О!го которул

1 ГБ
50 мүнөт
Акысыз чалуулар жана SMS
190 © 7 күнгө