Sakura Sushi’де сеттерге 20% жана жалпы менюга 10% арзандатуу

Sakura Sushi «О!Деньги» капчыгынын колдонуучуларына эӊ сонун арзандатууларды берет:

Сеттерге 20% жана жалпы менюга 10%!

Жеткирип берүүнү жолжоболоштуруӊуз же болбосо Sakura Sushi пункттарынын бирине келиӊиз!

Жеткирип берүү кантип тѳлѳнѳт?

 • Тапшырыкты жолжоболоштуруӊуз;
 • «Мой О!» тиркемесинен «О!Деньги» бѳлүмүн ачыӊыз;
 • «Жеткирип берүү» → «Тамак-аш» → «Sakura Sushi» тандаӊыз;
 • Арзандатуу менен сумманы кѳрсѳтүп, тѳлѳмдү ишке ашырыӊыз.
 • Тапшырыкты жеринде кантип тѳлѳш керек?

 • «Мой О!» тиркемесинен «О!Деньги» бѳлүмүн ачыӊыз;
 • Кассадан QR-кодду сканерлеӊиз;
 • Арзандатуу менен сумманы кѳрсѳтүп, тѳлѳмдү ишке ашырыӊыз.
 • Тамагыӊар даамдуу болсун!

  Тапшырык берүү үчүн номер: 0504 88 44 04

  Пункттардын даректери: Токонбаев, 23/1 жана Каралаев, 2а.