Eurolab лабораториялар тармагында 10% арзандатуу

«Мой О!» тиркемесинин колдонуучулары үчүн атайы сунуш!

Eurolab лабораториялар тармагында «О!Деньги» капчыгы аркылуу тѳлѳгѳн учурда кызматтардын бардык түрлѳрүнѳ 10% арзандатуу берилет.

Арзандатуу менен кантип тѳлѳсѳ болот?

· «Мой О!» тиркемесинен «О!Деньги» бѳлүмүн ачыӊыз;

· Кассадан QR-кодду сканерлеӊиз;

· Арзандатуу менен сумманы кѳрсѳтүӊүз жана тѳлѳӊүз.

Лабораториялардын даректерин eurolab.kg сайтынан билсе болот.

Ден соолукта болуӊуз жана ѳзүӊүзгѳ кам кѳрүӊүз!