ПЕРЕХОДИ НА О! БААРЫ ҮЧҮН ЧЕКСИЗДИК! 4 ЖУМА

Акция боюнча кошуп алыңыз да, 850 сомдун ордуна 550 сом төлөңүз!