Абоненттик төлөмдү өз убагында төлөгөндүк үчүн бонустар

«Абоненттик төлөмдү өз убагында төлө жана бонустарды ал» лоялдуулук программасынын чегинде, «Чексиз 4G» (7/30 күн) жана «Non Stop» кызматтарынын абоненттерине абоненттик төлөмдүн ар  бирин өз убагында төлөгөнүк үчүн бонус берилет. 

  • Лоялдуулук программасын кошуу жана көрсөтүү шарттары Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында жеткиликтүү.

  • Лоялдуулук программасын кошуу баасы – акысыз.

  • Лоялдуулук программасын өчүрүү – мүмкүн эмес.

  • Лоялдуулук программасын кошуу «Чексиз 4G» (7/30 күн), «Non Stop» кызматтарын ишке киргизген учурдан тартып   бардык абоненттер үчүн автоматтык түрдө жүрөт.

Эгер абоненттин жеке эсебинде абоненттик төлөмдү алууга БИРИНЧИ аракет кылган учурда абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма бар болсо жана ал ийгиликтүү алынса, алынгандан кийин абоненттин жеке эсебине бонус төмөнкү эрежелер боюнча берилет:

  1. «Чексиз 4G» (30 күн) кызматы боюнча 100 сом өлчөмүндө бонус берилет;

  2. «Чексиз 4G» (7 күн) кызматы боюнча 35 сом өлчөмүндө бонус берилет;

  3. «Non Stop» кызматы боюнча 40 сом өлчөмүндө бонус берилет;

·     Абоненттик төлөмдү алууга аракет кылып жатканда абоненттин жеке эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма болбосо, абоненттин жеке эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма пайда болгондон жана ал ийгиликтүү алынгандан кийин, бонус берилбейт.

  • Бонустар бардык салыктарды эске алуу менен берилет.
  • Юридикалык көз караш менен алып караганда, бонус байланыш кызматтарына арзандатуу болуп саналат.