«О! Супер бактылуу сааттар» акциясы

1200x628-кг.png


«О! Супер Бактылуу Саатар» сонун акциясына кошулганга мезгили.

1 ГБ болгону 50 тыйынга сүйүктүү социалдык тармактар жана мессенджерлерге! Бизде 2 эсе арзан!

10 Гб интернет-топтомдун кошуп ал, жана 00:00дѳн 18:00гѳ чейинки убакыт аралыгында YouTube каналынан видео көр жана Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники сүйүктүү тиркемелериӊди колдон.

Абоненттик төлөм: суткасына 5 сом.

Акцияга кошул: *510#

Акция төмөнкү тарифтеринде жеткиликтүү: «Переходи на О! 115», «Переходи на О! 135 + TV Базовый», «Переходи на О! 160», «Переходи на О! Регион», «Переходи на О! Регион + TV Базовый», «Переходи на О! 30 күн», «Переходи на О! 95», «Переходи на О! 135», «Переходи на О! Light+», «Переходи на О!+», «Переходи на О!Light + TV Баштапкы», «Переходи на О! Туштук», «Переходи на О! Туштук+», «Переходи на О! Нарын», «Переходи на О! Нарын+», «Переходи на О! Талас», «Переходи на О! Талас+», «Переходи на О! Ыссык-Кѳл», «Переходи на О! Ыссык-Кѳл+».

«О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын шарттары:
  Башкаруу командалары:

 • Акциянын статусун текшерүү: *510*9#
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын алкагында берилген интернет-трафик менен тарифтин* алкагында эӊ жогорку ылдамдыкта берилген интернет-трафиктин калдыгын, ошондой эле КР башка мобилдик операторлорунун номерлерине чалуу үчүн берилген мүнѳттѳрдүн калдыгын текшерүү: *728*9#
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын ѳчүрүү: *510*0#

 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын берүүнүн шарттары:

 • «О! Супер бактылуу сааттар» атайын акциясын бүтүндѳй Кыргыз Республикасынын аймагындагы «Переходи на О! 30 күн», «Переходи на О! 95», «Переходи на О! 135», «Переходи на О! Light+», «Переходи на О!+», «Переходи на О!Light + TV Базалык», «Переходи на О! ТҮШТҮК», «Переходи на О! ТҮШТҮК+», «Переходи на О! Нарын», «Переходи на О! Нарын+», «Переходи на О! Талас», «Переходи на О! Талас+», «Переходи на О! Ысык-Кѳл», «Переходи на О! Ысык-Кѳл+» тарифтик пландарынын абоненттери гана тариф үчүн абоненттик тѳлѳмдү тѳлѳгѳн учурда кошо алышат;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын алкагында абонентке YouTube, Instagram, VK, Одноклассники, Facebook жана WhatsApp тиркемелери менен сайттарын колдонуу үчүн эӊ жогорку ылдамдыктагы 10 ГБ интернет-трафик берилет.
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын алкагында негизги тариф же абонентке кѳрсѳтүлгѳн башка кызматтар боюнча берилген интернет-трафикти колдонуу (сарптоо) мүмкүн:
 • - WhatsApp тиркемесинде добуштук жана видео чалууларды ишке ашырууда,

  - Instagram Stories, Facebook Stories жана Онлайн-трансляцияларды кѳрүүдѳ,

  - тиркемелерди жаӊылоодо, браузерди жекече кѳрүү (инкогнито) режиминде колдонууда,

  - трафикти кыскартуучу браузерди колдонууда же болбосо прокси-серверди, VPN-каналдарды, анонимайзерлерди колдонууда.

 • Тарифке же кызматка кирген интернет пакети, ошондой эле YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, WhatsApp, Instagram тиркемеси же сайтынан кѳрүү үчүн тышкы булактаргы (башка сайттарга) байланышуу талап кылынган шилтемелерди, сүрѳттѳрдү, видеороликтерди камтыган баракчалар ачылганда дагы сарпталат;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын алкагында берилген 10 ГБ интернет-трафиги акция үчүн абоненттик тѳлѳм алынгандан тартып 24 саат аракетте болот. YouTube, Instagram, VK, Одноклассники, Facebook жана WhatsApp тиркемелери менен сайттарын колдонуу үчүн берилген эӊ жогорку ылдамдыктагы интернет-трафик саат 00:00дѳн 18:00гѳ чейин гана жеткиликтүү.
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы боюнча суткалык абоненттик тѳлѳм – бардык салыктарды эсепке алгандан кийин 5 сомду түзѳт. «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы боюнча абоненттик тѳлѳм тѳмѳндѳгүдѳй тартипте алынат:
 • - алгачкы жолу абонент акцияны кошкон учурда;

  - экинчи жана андан кийинкилер – абоненттин тарифи тѳлѳнгѳн болсо, «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы үчүн акыркы тѳлѳм алынган мезгилден тартып, күн сайын ар бир 24 саатта автоматтык түрдѳ. «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын кошкондон кийин анын шарттары абонентке саат 18:00дѳн 00:00гѳ чейинки мезгил аралыгынан тышкары, Акция үчүн кезектеги абоненттик тѳлѳмдү алуу аракетине чейин берилет.

  * Мисалы, эгерде абонент учурдагы суткада акцияны саат 15:00дѳ кошкон болсо, ошол эле мезгилде Акция үчүн абоненттик тѳлѳм алынат жана Акциянын шарттары 15:00дѳн 18:00гѳ чейин (учурдагы сутка) жана 00:00дѳн 15:00гѳ чейин (кийинки сутка) берилет. Акция үчүн кезектеги абоненттик тѳлѳмдү автоматтык түрдѳ алуу аракети кийинки сутканын саат 15:00 ишке ашат.

 • Эгерде тариф боюнча абоненттик тѳлѳмдү автоматтык түрдѳ алуу учурунда баланста «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы үчүн абоненттик тѳлѳмдү алууга каражат жетишсиз болсо, акциянын шарттарын берүү токтотулат (Instagram, VK, Одноклассники, Facebook жана WhatsApp социалдык тармактары менен мессенджерди колдонуудагы интернет-трафикти тарифтештирүү абонент же абонент тейленген тариф үчүн иштеп жаткан ѳзүнчѳ кызматтар менен акциялар кошулуп, абоненттин тарифтик планынын шарттарына ылайык, «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы үчүн абоненттик тѳлѳм ийгиликтүү алынып, акциянын шарттары узартылган учурга чейин уланат;
 • Эгерде «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын шарттары акча каражатынын жоктугуна байланыштуу автоматтык түрдѳ узартылбаса жана активдүү шарттардын учурунда абоненттин эсебинде 5 сомго барабар же андан ашык сумма пайда болсо, анда акция үчүн абоненттик тѳлѳм автоматтык түрдѳ алынып, «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын шарттары берилет;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы боюнча абоненттик тѳлѳмдү автоматтык түрдѳ алуу акциянын алкагында акыркы абоненттик тѳлѳнгѳн учурдан тартып, 91-күнү токтотулат;
 • Эгерде «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы боюнча 10 ГБ интернет-трафик кезектеги абоненттик тѳлѳм алынганга чейин түгѳнүп калса, интернет-трафиктин кийинки тарифтештирүүсү абоненттин тарифтик планына жараша ишке ашырылат;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы кошулган учурда «Интернет тарат!» кызматын «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын өчүрмөйүнчө кошуу мүмкүн эмес;
 • «Интернет тарат» кызматы кошулган учурда «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын «Интернет тарат!» кызматын өчүрмөйүнчө *711*0# командасы менен кошуу мүмкүн эмес;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы кошулган учурда «СУПЕРХАЙП» акциясын кошуу «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын ѳчүрмѳйүнчѳ мүмкүн эмес жана тескерисинче;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы кошулган учурда «GAMER» кызматын кошуу мүмкүн жана тескерисинче;
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясы кошулган учурда дагы бир жолу «О! Супер бактылуу сааттар» акциясын кошуу мүмкүн эмес.
 • Тарифти Акцияны кошуу жеткиликтүү болбогон тарифке ѳзгѳртүүдѳ, Акциянын бардык шарттары ѳчүрүлѳт, ал эми 10 ГБ интернеттин калдыгы күйүп кетет
 • .
 • Тарифти Акцияны кошуу жеткиликтүү болгон тарифке ѳзгѳртүүдѳ, Акциянын бардык шарттары сакталат жана 10 ГБ интернет-пакеттин калдыгы күйүп кетпейт.
 • «О! Супер бактылуу сааттар» акциясынын мөөнөтү – 31.01.2020 жылына чейин.