50 ГИГАБАЙТ + соцтармактар менен мессенджерлерге ЧЕКСИЗДИК

660x220 KG.png

Атайын Акцияга катышып, тѳмѳнкүлѳргѳ ээ боло аласыз:

 • + Кѳбѳйтүлгѳн интернет-топтом 50 ГИГАБАЙТ;
 • Instagram

  Facebook

  WhatsApp

  ВКонтакте

  Одноклассники 

  + социалдык тармактарына ЧЕКСИЗДИК

  Акция:

 • «Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids»
 • «Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids»
 • тарифтерине гана тиешелүү.

  Акция 2020-жылдын 5-февралынан 29-февралына чейин уланат.

  Акцияга кантип кошулуу керек?

 • Акция акысыз. Акцияга катышуу үчүн төмөнкү шарттарга ылайык тарифтик пландардын бирөөнө кошулуу жетиштүү:
 • «Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids» тарифине кошулуу үчун - *155*71#

  «Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids» тарифине кошулуу үчун - *155*59#

 • Эгер сизде «Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids» же «Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids» тарифи кошулган болсо, тариф үчүн кезектеги абоненттик тѳлѳмдү алууда Акциянын шарттары КОШУЛБАЙТ.
 • Акциянын толугураак шарттары:

 • Акциянын алкагында берилген интернет-трафиктин жана тарифтин* алкагында жогорку ылдамдыкта берилген интернет-трафиктин калган бѳлүгүн, ошондой эле КР башка мобилдик операторлорунун номерлерине чалуу үчүн берилген мүнѳттѳрдүн калдыгын текшерүү: *728*9#
 • Акцияны ѳчүрүү мүмкүн эмес.
 • Акциянын шарттары Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында тариф үчүн абоненттик тѳлѳм ишке ашырылган «Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids» жана «Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids» тарифтик пландарынын абоненттерине гана жеткиликтүү;
 • Акциянын мѳѳнѳтү аяктаган соӊ, абоненттерге тарифтин стандарттык шарттары кайтарылат жана автоматтык түрдѳ 30 күнгѳ 80 сом ѳлчѳмүндѳ абоненттик тѳлѳм менен «СУПЕРХАЙП» акциясы кошулат.
 • Акциянын алкагында абонентке тѳмѳнкүлѳр берилет:
 • - мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыктагы кѳбѳйтүлгѳн интернет-топтом - 50 ГИГАБАЙТ;

  - Instagram, VK, Одноклассники, Facebook жана WhatsApp тиркемелерин жана сайттарын колдонуу үчүн мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет-трафик.

 • Акциянын жүрүшүндѳ негизги тарифтин же абонент тейленген башка кызматтардын алкагында берилген интернет-трафикти тѳмѳнкү учурларда колдонууга (сарптоого) болот:
 • - WhatsApp боюнча добуштук жана видео чалууларды ишке ашырууда,

  - Instagram Stories, Facebook Stories жана Онлайн-алып берүүлѳрдү кѳрүүдѳ,

  - тиркемелерди жаӊылоодо, браузерди жеке карап чыгуу режиминде (инкогнито) пайдаланууда,

  - трафикти чектеген браузерди колдонууда же болбосо прокси-серверди, VPN-каналдарды, анонимайзерлерди пайдаланууда.

 • Тариф же кызматтын ичиндеги интернет топтому ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Facebook, Instagram тиркемеси же сайты аркылуу кѳрүү үчүн тышкы ресурстарга (башка сайттарга) туташуу талап кылынган шилтемелерди, сүрѳттѳрдү, видеороликтерди камтыган баракчаларды ачуу менен бирдей эле сарпталат;
 • Стандарттык интернет-топтомдун 50 ГБ интернет-трафиги жана Акциянын алкагында чексиз интернет-трафик тариф үчүн абоненттик тѳлѳм алынган күндѳн тартып, 30 күнгѳ берилет.
 • Акция кошулган учурда «Интернет тарат!», «GAMER» кызматтары жана «СУПЕРХАЙП» акцияларын кошуу мүмкүн эмес;
 • Эгер «Интернет тарат!», «GAMER» кызматы же «СУПЕРХАЙП» акциясы кошулган болсо, анда Акциянын шарттарын кошууда алар автоматтык түрдѳ ѳчүрүлѳт.