Тажрыйбасы жок үчүн

Биз командабызга телеком тармагында лидерлерден болгон команда менен бирге ѳсүп-ѳнүгүүнү каалагандардын баарын чакырабыз.

Эмне үчүн О! мобилдик оператору?

Туура иш ордун тандай билүү – бул жашоодогу ийгиликтин сыры. Ийгиликтерге жетишүү үчүн ийгиликтүү жана келечеги кеӊ, бир ордунда турбаган, дайыма ѳнүгүүгѳ умтулган компанияда иштөө керек.

Азыркы учурда жаштар окуу менен жумушту айкаштырганга аркеттенент. О! Моблидик оператору мындай мүмкүнчүлүктү берет: мындан Сизге акча табуу, окууну улантуу жана келечектеги професионалдуу жумуш үчүн абдан баалуу тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк ачылат.

Эгер сиздер О! Мобилдик оператору менен карьераңызды баштаганды кааласаңыз - биз жаштарды «SIM-карта сатуу жана кеңеш берүү» кызмат ордуна чакырат.

Милдеттер:

 • SIM-карталарды сатуу, Компаниянын кызматтарына кошуу. 

Талапкертерге талаптар:

 • Жашы –  16 жаштан ѳйдѳ (10-11 класс ата-энесинин жазуу түрүндѳгү уруксаты керек);
 • Паспорт болушу зарыл;
 • Билими – каалаган;
 • Сабаттуу сүйлѳѳ, так дикция;
 • Достошо билүү, тил табыша алуу;
 • Жоопкерчиликтүүлүк;
 • Тез үйрѳнүп кете алышы;
 • Стресске туруктуулук;
 • Тилдерди билиши – кыргыз, орус.
 • «SIM-карта сатуу жана кеңеш берүү» адистери кыргызстандын бардык  аймактарында талап кылынат!
Толук маалыматты алуу үчүн 996705 504000; номерине чалыңыз (О! тармагынын абоненттери үчүн 7006).

Эгер сиздер О! Мобилдик оператору менен карьераны улантууну кааласаңыз кызмат орундарын тизмесине өтүнүз.

Эмнеге О! мобилдик оператору менен карьераны баштоо керектигине - 10 себеп:

Ишенимдүүлүк жана туруктуулук. 
Жумуш тандап жатканда кѳпчүлүк адамдарды, барынан мурда, компаниянын ишенимдүүлүгү кызыктырат. Биздин компания рынокто 6 жылдан ашык убакыттан бери иштеп жатат. О! мобилдик операторунун тизиминде 500дѳн ашык адам иштейт. Компанияда иштѳѳнүн орточо мѳѳнѳтү – 3 жылдан ашык, «кадрлардын  келип-кетиши» тѳмѳнкү деӊгээлде.

Ѳсүү жана ѳнүгүү.
 
Жыл сайын сатуу кеӊселеринин саны ѳсүп, кардарлар базасы кеӊейип жатат. Компанияда  ички ротация колдоого алынат. Кѳпчүлүк бош орундар компаниянын ичиндеги талапкерлер менен жабылат.

Акысыз окутуу. 
Биз жаштарга ишенебиз. Жыл сайын биздин катарыбызга таланттуу жаштардын ондогон ѳкүлдѳрү келип кошулууда. О! мобилдик оператору менен ар бириӊиз Сатуу кызматынан иштѳѳдѳн баштап, чоӊ карьерага сапар тартсаӊыз болот; акысыз окутуудан ѳтүп, кесипкѳй болосуз.

Инновациялардын чокусунда. 
Телекоммуникация тармагы ѳтѳ тез ылдамдык менен ѳнүгүп жатат. Телефондор, смартфондор, планшеттер улам барган сайын кубаттуу жана технологиялык жаткан күчтүү болуп баратат. Колдонууга жаӊы байланыш стандарттары киргизилип, базалык станциялар жакшыртылып жатат. Биз менен сиз техникалык  ѳнүгүүгѳ жана байланыш тармагынын келечегине катар кадам таштайсыз.

Демилдегелер колдоого алынат. 
Компаниянын ар бир кызматкеринде каалаган чечкиндүү демилдегесин жүзѳгѳ ашыруу, бизнес-процесстерди, продукцияны, кызматтарды жакшыртуу мүмкүндүгү бар жана бул үчүн алар сыйлык алышат.

Кызмат ордунан кѳтѳрүү . 
Биздин компания ѳлкѳнүн бардык аймагында иштейт. Кѳпчүлүк учурда кызматкерлер  бир аймактан экинчи аймакка кызмат ордунан чоӊоюшат.

Акчалай сыйлыктар. 
Айлык акыдан тышкары биздин кызматкерлер акчалай сыйлыктарды алышат. Ал кызматкердин натыйжалуу иштешинин негизинде эсептелет. Сатуулар жана абоненттерди тейлѳѳ менен иштеген кызматтарда ай сайын пландык кѳрсѳткүчтѳрдүн аткарылышына жараша акчалай сыйлыктар тѳлѳнѳт.

Баарлашуу. 
Биздин компанияда менчик маалыттык портал жана билим алуу базасы бар, ал жактан акыркы жаӊылыктар менен таанышып, тигил же бул маселе боюнча пикир алмашып, компаниянын директорлоруна  жана  топ-менеджерлерине суроолорду берип, тажрыйбалар менен алмашып, кызыктырган суроолорго жооп таба аласыз.

Табитиӊизге жараша жумуш.
Бүгүнкү күнү НУРТелеком – уюлдук байланыш менен кеӊири тилкедеги интернетти колдонууну бириктирген байланыш оператору. Ѳз потенциалыӊды каалаган чѳйрѳдѳ: IT, маркетингде, сатып алууларда, кардарларды тейлѳѳдѳ, HR, коммуникацияларда, коопсуздукта, техникалык багытта ишке ашырсаӊ болот.

Корпоративдик маданият. 
О! мобилдик оператору жагымдуу кызматкерлеринен жана корпоративдик маданияттын жакшы таасиринен улам  иштѳѳ үчүн сонунжер.Биз жетишкендиктерибиз жана кесиптештерибиздин  ийгиликтери менен сыймактанабыз.

О! мобилдик оператору – бул ишенимдүү компания, ынтымактуу жамаат, жакшы айлык акы жана карьерадан кѳтѳрүлүү. Бизге кошулуӊуз, баалуу тажрыйба жана билим алыӊыз.