1. Номерди калыбына келтирүү үчүн кандай документтер керек? Номерди калыбына келтирүү үчүн каякка кайрылуу керек?

  • Жалпы корпоративдик эсеби бар абонент корпоративдик топтун жетекчисине кайрылышы керек.
  • Жеке эсеби бар абонент  Компаниянын СжТКге өзүн ырастаган документ менен кайрылышы керек. Авторлоштуруудан өтүү зарыл (Акыркы 3 айда чалуулар көбүрөөк жасалган 5 номерди, акыркы 3 төлөмдү  айтуу).

Мага Роуминг кызматын кошуу керек.

  • Корпоративдик топтун жекетчиси «Эл аралык роуминг» кызматын кошууга расмий кат жөнөтүшү керек. Жазуу түрүндөгү арыз corporate@nurtelecom.kg электрондук дарегине жөнөтүлөт.

Номерди кантип алмаштыруу керек?

  • Номерди алмаштыруу үчүн Корпоративдик топтун жетекчиси расмий катты  corporate@nurtelecom.kg электрондук дарегине  жөнөтүшү керек.