Корпоративдик Кардар болуш үчүн беш адамдан ашык корпоративдик топ уюштуруу керек. Төмөнкүлөр корпоративдик Кардар боло алышат:

  • Юридикалык жактар;
  • Жеке ишкерлер (ЖИ).

Eюлдук байланыш кызматын көрсөтүүгө келишим түзүү үчүн абонентке төмөнкү документтер керек:

  • КР Юстиция министрлигинен /КР Улуттук статистика комитетинен – ЖИ үчүн уюмду каттоо жөнүндө Күбөлүктүн көчүрмөсү,

  • Уставдын көчүрмөсү (ЖИге тиешелүү эмес);

  • Уюмдаштыруучу документтердин көчүрмөсү (Башкы директорду дайындоо жөнүндө чечим));

  • Келишим түзүүгө Уюмдун каты, Уюмдун даректери (иш жүзүндө жана юридикалык), байланыш номери, электрондук почтасынын даректери, банк реквизиттери (эсептешүү эсеби, БИК, Банктын дареги), салык реквизиттери (ИНН – салык төлөөчүнүн карточкасы, району жана салык коду) көрсөтүлүшү керек.

  • «НУР Телеком» ЖЧК Компаниясынын ар кандай операцияларды жасоого, анын ичинде SIM-карталарды алууга үлгүлөрүнүн ишеним каты;

  • Ишенимдүү жактын паспортунун көчүрмөсү (негизги бети – сүрөтү бар бети, жашаган жери, колу бар беттери менен);

  • Уюмдун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү (ID-card) ;

  • Уюмдун мөөрү.