ПАЙДАЛУУ USSD-БУЙРУТМАЛАР

Сиздин баланстын абалын текшерүү - *100#

Өз мобилдик телефондун номерин текшерүү  - *212#

Так убакытты текшерүү - *260#

Тарифтик планды текшерүү - *155#

Өткөн айда сарпталган каражаттарды текшерүү - *133#

Учурдагы айда сарпталган каражаттарды текшерүү - *134#

Жалпы корпоративдик топтун балансын текшерүү - *100#

Тейлөө тилин тандоо үчүн төмөнкүлөрдү терүү керек:

    Орус тили -*177*1 #

    Кыргыз тили - *177*2#

    Англис тили - *177*3#