ФМО

«НУР Телеком» ФМО деген эмне?

«НУР Телеком» расмий фискалдык маалымат оператору – салык боюнча маалыматтарды иштеп чыгуу, сактоо жана ыйгарым укуктуу салык органдарына (КРѲ караштуу МСК) ѳткѳрүп берүү сервиси.

«НУР Телеком» ФМОна кошулуу аркылуу сиз жеке бизнесиӊизди мыйзамдуу, натыйжалуу жана ѳзүӊүз үчүн пайдалуу жүргүзүү менен катар эле, инновациялык кызматка – салттуу касса аппаратынын толук функционалына ээ жана бардык түзүлүштѳрдѳ (ПК, ноутбук, планшет же смартфондо) колдонууга мүмкүн болгон «О!Касса» программалык контролдук-кассалык машинасына (ПККМ) мүмкүндүк ала аласыз.

«НУР Телеком» ФМОнун бизнесиӊизге пайдасы кандай?

 • Ишенимдүүлүк

Салык органдарына тийиштүү маалыматтарды кечиктирүүсүз тапшыра аласыз. Биздин тутумдар жогорку жүктѳмгѳ туруштук бере алат, ошондуктан жабдуунун үзгүлтүккѳ учурабай иштѳѳсүнѳ кепилдик беребиз

 • 24/7 колдоо

Адистерибиз Сизге «НУР Телеком» ФМО кызматтары боюнча күнү-түнү колдоо кѳрсѳтүүгѳ жана консультация берүүгѳ даяр

 • Коопсуздук

Салык органдарына чектерди шифрленген каналдар аркылуу ѳткѳрѳбүз — башка бирѳѳнүн колуна түшүп калуусу мүмкүн эмес!

 • Ыӊгайлуу инструменттер

Жеке кабинетте сиз үчүн кассаларды башкаруу инструменттери, кассалар жана соода түйүндѳрү боюнча толук статистика берилген

 • Резервдик кѳчүрмѳ

Сиз сатууга байланыштуу маалыматтарды салык кызматынын алгачкы сурамы боюнча тапшыра аласыз, себеби маалымат 5 жыл бою сакталат жана алардын резервдик кѳчүрмѳлѳрү түзүлѳт.

 • Жѳнѳкѳй ырастоолор

Сиз үчүн биз сервисти жѳнѳкѳй жана ыӊгайлуу кылууга аракет жумшадык

 • Чектерди email, WhatsApp, Telegram аркылуу жѳнѳтүү…

Операциялардын тарыхчасынан керектүү чектерди таап, сатып алуучунун сурамы боюнча, ѳзүнѳ ыӊгайлуу жол менен жибере аласыз.

 • География

«НУР Телеком» ФМО кызматтары жалпы Кыргыз Республикасынын аймагында кѳрсѳтүлѳт

«НУР Телеком» ФМО кызматтарынын наркы жана тарифтери

 • ПККМ каттоодон, кайра каттоодон ѳткѳрүү жана каттоодон чыгаруу – акысыз.

 • Тейлѳѳ жана техникалык колдоо – акысыз.

 • «НУР Телеком» ФМО кызматтарын кѳрсѳтүү жѳнүндѳ келишимди жолжоболоштуруу – бардык салыктарды эске алуу менен 150 сом.

 • «ПККМ онлайн» тарифтик планында ФМО кызматтарын кѳрсѳтүү үчүн абоненттик тѳлѳм:

Кошулган учурдан баштап «ПККМ онлайн» тарифтик планында ФМО кызматтары алгачкы 3 календарлык ай толугу менен акысыз кѳрсѳтүлѳт!

Андан ары бир айлык абоненттик тѳлѳм кошулган ПККМ санына жараша болуп, 100+150*n формуласы боюнча эсептелет. Мында n – ПККМ саны (ПККМ минималдуу саны = 1, ПККМ максималдуу саны – чексиз). Ошентип, бир айлык абоненттик тѳлѳмдүн ѳлчѳмү тѳмѳнкүдѳй болушу мүмкүн

Топтом

Наркы

«ФМО + 1 ПККМ»

250 сом

«ФМО + 2 ПККМ»

400 сом

«ФМО + 3 ПККМ»

550 сом

«ФМО + 4 ПККМ»

700 сом

Баалар бардык салыктарды эске алуу менен кѳрсѳтүлгѳн.

 

«НУР Телеком» ФМОна кантип кошулса болот?

 

«НУР Телеком» ФМО кызматтарын кѳрсѳтүү жѳнүндѳ келишимди Сиз O!Store фирмалык дүкѳндѳрүнүн баарында түзѳ аласыз. Жаныӊызда тѳмѳнкү документтердин топтому болууга тийиш:

Документтерди тизмеси:

1. Юридикалык жактар үчүн документтердин тизмеси:
 • Юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон ѳткѳндүгү жѳнүндѳ күбѳлүк;

 • Устав, уюмдаштыруучу келишим;

 • Келишимди түзүү үчүн ѳкүлдүн ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтин кѳчүрмѳсү (Устав, ишеним кат же башка документ);

 • КР жаранынын паспорту – ID-карта;

 • ЖИН кѳчүрмѳсү (каттоо жѳнүндѳ күбѳлүктѳ ЖИН кѳрсѳтүлбѳгѳн учурда);

 • Банк реквизиттери (банктын аты, эсеби, БИК, МСИ);

 • Каттоо келишимине басуу үчүн уюмдун мѳѳрү;

 • Салык тѳлѳѳчү жѳнүндѳ каттоо маалыматтары (FORM STI-024) (милдеттүү эмес);

 • Салык тѳлѳѳчүнүн каттоо картасы (FORM STI-025) (милдеттүү эмес).

2. Физикалык жактар үчүн документтердин тизмеси:
 • Жеке ишкер сыпатында каттоодон ѳткѳндүгү жѳнүндѳ күбѳлүктүн кѳчүрмѳсү же ишкердик ишин жүргүзүүгѳ берилген патенттин салык тѳлѳгѳндүгүн тастыктоочу дүмүрчѳгү менен чогуу кѳчүрмѳсү;

 • КР жаранынын паспорту – ID-карта;

 • Салык тѳлѳѳчү жѳнүндѳ каттоо маалыматтары (FORM STI-024) (милдеттүү эмес);

 • Салык тѳлѳѳчүнүн каттоо картасы (FORM STI-025) (милдеттүү эмес).

«НУР Телеком» ФМО кызматтарын кѳрсѳтүүнүн шарттары тууралуу кененирээк маалыматты https://ofd.o.kg/ шилтеме аркылуу билсеӊиз болот.

Договор об оказании услуг ОФД.