Non-Stop

Non-Stop

Non-Stop


Жогорку ылдамдыктагы 4G интернет

Жогорку ылдамдыктагы 4G интернет менен колдонуңуз, бул кызмат сиздин роутер же модемиңиз үчүн ыңгайлуу.
Жогорку ылдамдыктагы 4G интернет айына болгону 390 сом жана Бонус ТҮНКҮ ЧЕКСИЗ

 • Негизги КҮНДҮЗГҮ трафиктин көлөмү – 8 ГБ 

 • Бонустук ТҮНКҮ трафиктин көлөмү – Чексиз

 • Абоненттик төлөм – 390 сом/30 күн

  Толук маалымат
  • Жогорку ылдамдыктагы негизги көлөмгө КҮНДҮЗГҮ трафик гана кирет жана 30 күнгө 8192 Мб түзөт.
  • Бонустук түнкү трафикке ЧЕКТӨӨЛӨР ЖОК жана кызмат иштеп жаткан учурда ар бир суткада 01:00 дөн 07:59 чейин берилет.
  • Кызматтын иштөө мезгили — 30 күн. Non Stop кызматынын иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин колдонулбаган интернет-трафик күйүп кетет жана кийинки мезгилге өтпөйт.
  • Кызматты кошуу абонент кайсы түйүндө — 2G, 3G же 4G жүргөндүгүнө карабастан, «Интернет+» тарифтик планында тейленип жаткан абоненттер үчүн Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында жеткиликтүү. 
  • Кызмат аны кошкондон кийин ар бир 30 күн сайын же кезектеги иштөөсүн узарткандан кийин автоматтык түрдө узарып турат. Кызматты кийинки 30 күн пайдалангандыгы үчүн абоненттинэсебинен автоматтык турдө акы алынат.
  • Эгер кызматты кошкондон же кезекте иштөөсүн узарткандан кийин 30 күн өткөндө абоненттин эсебинде керектүү сумма жок болсо, анда кызмат өчөт. Качан гана абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма пайда болгондо, абоненттин эсебинен төлөм алынат жана кызматтын иштөөсү кийинки 30 күнгө узартылат.
  • Non Stop кызматы кошулуп турганда, ушул кызматты кайра кошуу интернет-трафиктин негизги көлөмүн колдонуп бүткөндөн кийин гана мүмкүн.
  • Эгер абонентте «Чексиз 4G» (7/30 күн), «2GB», «4GB», «6GB» кызматы кошулуп турса, Non Stop кызматын кошууга болот, мында жогоруда көрсөтүлгөн кызматтардын шарттары өчөт, пайдаланылбаган интернет-трафиктин топтому күйүп кетет жана кошулган Non Stop кызматын көрсөтүү шарттары иштеп баштайт.
  • Эгер абонентте Non Stop кызматы кошулуп турса, «Чексиз 4G» (7/30 күн), «2GB», «4GB», «6GB» кызматын кошууга болот, мында NonStop кызматынын бардык шарттары өчөт, пайдаланылбаган интернет-трафиктин топтому күйүп кетет жана кошулган кызматты көрсөтүү шарттары иштеп баштайт. 
  • «Турбо Кнопка» кызматы Non Stop кызматы активдүүболгондо жеткиликтүү. «Турбо Кнопка» кызматын кошуу баасы – бардык салыктарды эске алуу менен – 90 сом. «Турбо Кнопка» кызматын кошкондо, жогорку ылдамдыктагы 3072 Мб өлчөмдөгү Интернет трафик берилет.
  • «Турбо Кнопка» кызматынын иштөө мөөнөтү кызматтагы Интернет трафик бүткөнчөктү же Non Stop кызматы боюнча ар сайын алынчу төлөм алынганга чейин. «Турбо Кнопка» кызматынын иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин колдонулбаган интернет трафик күйүп кетет.
  • «Турбо Кнопка» кызматынын чегиндеги Интернет трафик КҮНДҮЗКҮ убакта 08:00 дөн 00:59 чейин гана сарпталат.
  • «Турбо Кнопка» кызматын кайталап кошууга болот. Ар бир кошкон сайын учурда колдонуп жаткан топтомдогу интернет трафиктин калганы жаңы кошулган топтомдогу интернет трафикке кошулат. Мында кызматтын иштөө аралыгы өзгөрбөйт.
  • Балансты текшерүү, калган трафикти текшерүүжана кызматты башкаруу абоненттин Жеке кабинетинде мүмкүн. Жеке кабинетке кирүү тарифтештирилбейт жана абонентте «NonStop» кызматы азыркы учурда кошулуп турабы же жокпу, ага карабастан каалаган баланста ачык.
  • Интернет тармагына тункүү убагында ыңгайлуу кирүүнү камсыздоо үчүн компания  бардык кардарларга трафикти  (FUP – Fair Usage Policy) "адилеттүү пайдалануу саясатын" жүргүзөт.  Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып)  абонент тункүү убагында сервисти кыянаттык пайдаланса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) Интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, Интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат.