Чексиз 4G

Чексиз 4G

Чексиз 4G


«Чексиз 4G» кызматы менен чыныгы чексиз LTE 4G интернет!

«Чексиз 4G» кызматы менен HD-видеону онлайн көр, сүйүктүү музыканы жүктө, 150 Мбит/с чейин ылдамдыкта түйүн ичинде баарлаш.


Опцияны кошуу баасы:

 • Кызматты 7 күнгө активдештирүү баасы - 350 сом
 • Кызматты 30 күнгө активдештирүү баасы - 1390 сом
 • Тоолук маалымат
  • Кызматты кошуу «Интернет+» тарифтик планында тейленген  Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында  жүргөн абоненттер үчүн жеткиликтүү.
  •  «Чексиз 4G» кызматынын чегинде маалыматтарды берүү кызматы Кыргыз  Республикасынын бүткүл аймагында абонент кандай түйүндө - 2G, 3G же 4G түйүнүндө турганына карабастан жеткиликтүү.
  • Кызматты активдештирүү баасы 30 күнгө бардык салыктарды эске алганда - 1390 сом, 7 күнгө бардык салыктарды эске алганда - 350 сом. Кызматтын иштөө мөөнөтү учурунда абонентке бериле турган трафиктин көлөмүн эске алуусуз мобилдик интернетти пайдалануу мүмкүндүгү берилет.
  • Кызмат активдештирилген учурдан тартып ар бир 7 же 30 күндө автоматтык түрдө же кызматтын кезектеги иштөө мөөнөтүн автоматтык түрдө узартканда узартылат.
  •  Абоненттин эсебинен «Чексиз 4G» кызматын пайдалангандыгы үчүн кийинки 7 же 30 күнгө активдештирүү үчүн төлөм автоматтык түрдө алынат.
  • Эгер абонентте «Чексиз 4G» кызматы кошулуп турса, «2 ГБ», «4 ГБ», «6 ГБ» кызматтарын кошууга болот. Мында «Чексиз 4G» кызматынын шарттары өчүрүлөт жана кошулган «2 ГБ», «4 ГБ» же «6 ГБ» кызматынын жаңы шарттары иштеп баштайт.
  • Эгер абонентте «Чексиз 4G» кызматы 30 күнгө кошулуп турса, «Чексиз 4G» кызматын 7 күнгө кошууга болот, мында иштеп жаткан кызматтын шарттары өчүрүлөт да, кошулган кызматтын жаңы шарттары иштеп баштайт.
  • Эгер абонентте «Чексиз 4G» кызматы 7 күнгө кошулуп турса, «Чексиз 4G» кызматын 30 күнгө кошууга болот, мында иштеп жаткан кызматтын шарттары өчүрүлөт да, кошулган кызматтын жаңы шарттары иштеп баштайт. 
  • Эгер абонентте «2 ГБ», «4 ГБ», «6 ГБ» кызматтары кошулуп турса, «Чексиз 4G» кызматын кошууга болот. Мында жогоруда көрсөтүлгөн кызматтын шарттары өчүрүлөт, колдонулбаган интернет-трафиктин пакети күйүп кетет жана интернетти тарифтештирүү кошулган «Чексиз 4G» кызматынын шарттары боюнча жүргүзүлөт.
  • Балансты текшерүү, кызматты башкаруу абоненттин Жеке кабинетинде жүргүзүлөт. Жеке кабинетке кирүү тарифтештирилбейт жана азыркы учурда абонентте «Чексиз 4G» кызматы активдүү же активдүү эмес экендигине карабастан каалаган баланста ачык болот.
  •  Эгер 7 же 30 күндөн кийин кызматты активдештирүү учурунда же кызматтын кезектеги иштешин узартууда абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн керектүү сумма жок болсо, анда  «Чексиз 4G» кызматы өчүрүлөт. Абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма пайда болоору менен, абоненттин эсебинен кызматты активдештирүү үчүн төлөм автоматтык түрдө алынат жана кызматтын иштеши кийинки 7 же 30 күнгө узартылат.
  • Интернет тармагына ыңгайлуу кирүүнү камсыздоо үчүн компания  бардык кардарларга трафикти  (FUP – Fair Usage Policy) "адилеттүү пайдалануу саясатын" жүргүзөт.  Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып)  абонент сервисти кыянаттык пайдаланса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат.