Конференц байланыш


Конференц-байланыш кызматын кошуп бир нече абонент менен баарлышыңыз!
Ушул кызматтын жардамы менен Cиз жаңы конференция түзсөңүз болот жана муну менен катышуучуларды туташтырып же өчүрүп, конференцияны күтүү режимине которуп жана башка жакка чалып, ошондой эле конференцияга кайра кайрылсаңыз болот. Муну менен жыйындын катышуучулары өз ара байланыша берсе болот.

Конференциянын катышуучулары уюлдук жана белгиленген байланыштын абоненттери боло алат. Конференциянын ар бир катышуучусу телефон менен сүйлөшүүнү токтотуп, өз алдынчаконференциядан чыгып кете алат. Бул учурда конференциянын калган мүчөлөрү баарлашууну уланта берсе болот.