Уюлдук байланышка кете турган чыгымдарды контролдоңуз!

Талаптын төлөө акысы: 0,99 сом (Бардык салыктар эске алуу менен).

Бааларды текшерүү үчүн буйрутмасы:122короткий номер#

Эскертүү: Ушул кездеги иштеп жаткан номерлерге гана талап кылыңыз, анткени ар бир жөнөтүлгөн талап үчүн төлөм алынат.