Тейлөө боюнча тилди тандоо

Tulips.jpg

Сиз тейлөө боюнча сизге керектүү тилди тандасаңыз болот.

Тейлөө кайсы тилде өткөрүлүп жатканын кийинки буйрутманы аркылуу билсе болот   *177#
Тейлөө кайсы бир тилде аткарылуу үчүн кийинкилердин бирөөсүн тандап териңиз:

Орус тили - *177*1#
Кыргыз тили - *177*2#
Английс тили - *177*3#