Балансты текшерүү

Tulips.jpg

Балансты текшерүү

Бул кызмат аркылуу cиз өзүңүздүн балансыңыздын абалын текшере аласыз. Маалымат алуу үчүн өзүңүздүн телефондон *100#  тейлөө буйрутмасын териңиз.
Сиздин телефондо cиздин баланста калган сумма көрсөтүлөт.